Jaterní žíla

žíla odvádějící krev z jater

Jaterní žíla, latinsky vena hepatica, je žíla odvádějící neokysličenou krev z jater. U člověka jsou tři, v. hepatica dextra, v. hepatica media a v. hepatica sinistra. Jaterní žíly vznikají v játrech postupným spojováním centrálních žil z jaterních lalůčků. Průběh jaterních žil je podstatou dělení jater na sektory a segmenty v chirurgické anatomii.[1][2] Tři jaterní žíly dělí játra na čtyři sektory s odděleným odvodem žilní krve, přičemž každý sektor je zásobený i oddělenou větví vrátnicové žíly.[2] Průběh střední jaterní rozděluje jaterní tkáň na pravý a levý lalok a průběh pravé a levé jaterní žíly dělí každý lalok na dva další sektory.[1] Ty se dále podle toho, jaká větev které jaterní žíly z nich vytéká, dělí na segmenty.

Žíla: Jaterní žíla
Pohled na zadní břišní stěnu s velkými cévami, jaterní žíly jsou hned nahoře
Pohled na zadní břišní stěnu s velkými cévami, jaterní žíly jsou hned nahoře
Preparace žil jater: dolní dutá žíla, vrátnicová žíla a jaterní žíly
Preparace žil jater: dolní dutá žíla, vrátnicová žíla a jaterní žíly
LatinskyVena hepatica
Gray680
Přítoky
Centrální žíly jaterních lalůčků
Ústí do
dolní duté žíly, v. cava inferior
Jaterní tepna, a. hepatica propria
PrekurzorVitelinní žíly

Větve jaterních žil a vrátnicové žíly se uvnitř jater proplétají jako prsty.[1][2] Pravá jaterní žíla odvádí krev z pravého jaterního laloku, ze sektorů V, VI a VII, střední jaterní žíla odvádí krev ze segmentů IV, V a VIII a levá jaterní žíla vychází z levého laloku a jeho segmentů II, III a IV. Zvláštní žilní odtok má ocasatý lalok, z něhož krev odtéká přímo od dolní duté žíly.[1]

Všechny tři jaterní žíly ústí do dolní duté žíly v blízkosti jejího vstupu do pravé síně srdce.[3]

ObrázkyEditovat

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d DANCYGIER, Henryk. Clinical Hepatology: Principles and Practice of Hepatobiliary Diseases: Volume 1. Berlín: Springer, 2009. 680 s. ISBN 978-3-540-93841-5. Kapitola Gross Anatomy, s. 13. (anglicky) 
  2. a b c Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System. Příprava vydání James S. Dooley, Anna Lok, Andrew K. Burroughs, Jenny Heathcot; autor kapitoly: Jay H. Lefkowitch. 12. vyd. [s.l.]: Wiley-Blackwell, 2011. 792 s. ISBN 978-1-4051-3489-7. Kapitola Anatomy and Function, s. 3. (anglicky) 
  3. Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System. autor kapitoly: Jay H. Lefkowitch. Kapitola Anatomy and Function, s. 2. (anglicky)

LiteraturaEditovat

  • Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System. Příprava vydání James S. Dooley, Anna Lok, Andrew K. Burroughs, Jenny Heathcot; autor kapitoly: Jay H. Lefkowitch. 12. vyd. [s.l.]: Wiley-Blackwell, 2011. 792 s. ISBN 978-1-4051-3489-7. (anglicky) 
  • DANCYGIER, Henryk. Clinical Hepatology: Principles and Practice of Hepatobiliary Diseases: Volume 1. Berlín: Springer, 2009. 680 s. ISBN 978-3-540-93841-5. (anglicky)