Jádrové pohoří

Jádrové pohoří nebo jaderné pohořígeologii označuje část pásemného pohoří, která se skládá z hornin původně tvořících dno sedimentačního prostoru („horniny spodní stavby“). Mezi takové horniny patří metamorfity a granitoidy.

O jádrových pohořích hovoříme např. při geologicko-geomorfologickém členění Karpat. V Západních Karpatech k nim patří např. Fatransko-tatranská oblast, ve Východních Karpatech třeba Rodna.

Označení jádrové pohoří je odvozeno podle strukturního elementu, odolných krystalinických hornin, které jsou zachovány a budují nejvyšší partie pohoří (tzv. jádro).

LiteraturaEditovat

  • Jan Petránek: Jaderné (jádrové) pohoří. In: Geologická encyklopedie
  • Jiří Čížek a kolektiv: Rumunské a bulharské hory. 223 pp. Olympia, Praha, 1986.