Interakce elektronů s hmotou

Interakcí dopadajících elektronů s materiálem (hmotou obecně) vznikají následující detekovatelné složky:

Tohoto jevu se využívá především k diagnostice v lékařství a defektoskopii (rentgenové záření) a v rastrovacím elektronovém mikroskopu, případně v mikrosondě, k zjištění lokálních vlastností zkoumaného materiálu. Týž jev je také příčinou vzniku rentgenového záření při interakci elektronů kosmického záření s molekulami plynů zemské atmosféry.