Intenzita světlení

Světlení nebo intenzita světlení je fotometrická veličina, definovaná jako měrná veličina světelného toku na povrchu zdroje.

Značí se M.

Její jednotkou je lm.m−2.