Ingelgerové

dynastie hrabat z Anjou

Ingelgerové někdy také první dynastie Anjouovců nebo dynastie Fulko-Geoffroy byla dynastie vládců anjouovského hrabství v letech 9301060, tedy v době západofranské říše a počátku francouzského království. Pojmenována je podle Ingelgera, otce prvního z hrabat této dynastie. Posledním Ingelgerovcem byl Geoffroy II. z Anjou, který zemřel bez mužských potomků a dědictví pak přešlo na syna jeho sestry Ermengardy Geoffroy z Gâtinais, zakladatele dynastie Gâtinais-Anjou.

Anjou ke konci vlády Ingelgerů

V tomto období byly vhodné podmínky pro rozvoj rodové moci a bohatství. Vzestupu regionálních hrabství a vévodství nahrávala chybějící silná ústřední královská moc a zároveň pominuly vážné hrozby z Bretaně a od vikinských Normanů, když bylo ustaveno bretaňské a normandské vévodství formálně podřízené králi. V Angers byl vystavěn hraběcí palác, který byl později za Kapetovců přestavěn na mohutný hrad Angers.

Hrabata z Anjou editovat

Zakladatel dynastie Ingelger, vikomt z Angers (880–888)