Ictus (spolek)

Ictus je obecně prospěšná společnost založená v roce 2007, jejímž smyslem je pomáhat lidem postiženým cévní mozkovou příhodou při návratu do plnohodnotného života.

Cévní mozková příhoda (CMP) může mít různé příčiny, ale následky jsou stejné. Nemocný má zasaženou menší nebo větší část mozku, a to poznamená jeho další život. Lidé, kteří se ještě ve svém okolí nesetkali zblízka s touto nemocí, si ani nedokážou uvědomit, že se jedná v ČR ročně až o 35 000 nových případů. To je například město velikosti Příbrami včetně novorozenců. Pokud se setkáme s lidmi motoricky postiženými, s potížemi komunikovat, o berlích nebo na vozíčku, máme tendenci propadnout představě, že se tak již narodili, nebo se stali obětí úrazu. Jenže jejich velká část je postižena právě mozkovou příhodou a ještě před několika málo lety aktivně pracovali, sportovali, žili naplno. A to jsou ještě ti šťastnější z nich, kteří se dostanou vlastní silou na ulici. Hodně jich nemoc zavřela v bytech a léčebnách. Orientace na výkon, životní tempo, permanentní stres a nevhodná životospráva je jedním z faktorů, proč se snižuje věková hranice lidí postižených mozkovou mrtvicí.

Cílem společnosti Ictus je vrátit lidi postižené CMP do běžného života – umožnit jim, aby si byli zase schopni zajišťovat základní osobní potřeby, aby mohli snižovat svoji závislost na cizí péči a měli šanci na zlepšení kvality svého života. Český zdravotní systém dokáže zajistit první pomoc a účinnou léčbu, ale potíže nastávají v okamžiku potřeby účinné rehabilitace, následné péče, pomoci při návratu do společnosti. Zároveň poskytujeme informační servis pro partnery a příbuzné, aby měli možnost lépe pochopit potřeby postižených a zvládat svoji novou roli v jejich životě.

Charakter a náplň činností na pomoc osobám po CMP:

  • rozhovor a první motivace: návštěva u lůžka pacienta (se svolením lékaře) naším dobrovolným spolupracovníkem, který je sám po CMP, již se zařadil do života a vrátil k části svých předchozích aktivit či nalezl nové
  • pobytové zájezdy: týdenní pobytové zájezdy zaměřené na obnovu důvěry ve vlastní tělo postiženého po CMP, ve spolupráci s našimi dobrovolníky učíme tyto lidi plavat, později plánujeme přidat další vhodné aktivity
  • motivační vycházky: po domluvě s pacientem „vycházka do terénu“, zaměřená na ztrátu primárního ostychu před blízkým okolím i cizími lidmi a obnovení důvěry ve své tělo a mozek, směr „vycházky“ je orientován podle potřeb a touhy konkrétní osoby – restaurace, nákupní centrum, úřad, příroda a zvířata, společenská událost aj.
  • přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a pro studenty: přednášky postižených, kteří se vrátili do aktivního života, spolupráce s lékaři
  • společenské aktivity a výlety: organizace setkání s programem pro postižené, rodinné příslušníky a přátele

Externí odkazyEditovat