ISO/IEC 14443

soubor mezinárodních norem

ISO/IEC 14443, zavedená jako ČSN ISO/IEC 14443, Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko (Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards) . Jde o soubor mezinárodních norem, které jsou spravovány společně mezinárodními normalizačními organizacemi ISO (International Organization for Standardization) a IEC (International Electrotechnical Commission).

O tyto normy pečuje Společná technická komise JTC 1 (JTC) 1 / Subkomise SC 17, Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci.

Jelikož příslušný integrovaný obvod může být zabudován do "libovolného" objektu, mění se od roku 2019 společný název souboru na: Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko (Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects).

Dále jsou popsány jednotlivé části tohoto souboru norem.

Poznámka: Úvodní stránky jednotlivých částí souboru (preview resp. info-verze) jsou volně dostupné na webových stránkách ISO (www.iso.org) resp. IEC (www.iec.ch). Např. info-verze k normě ISO/IEC 14443-1 má označení "info_isoiec14443-1_2018.pdf". Obdobně lze získat náhled normy ČSN ISO/IEC 14443-1 na stránkách Agentury ČAS (https://agentura-cas.cz)


Část 1: Fyzikální charakteristikyEditovat

Tento dokument definuje fyzikální charakteristiky karet s vazbou na blízko (PICC). Předpokládá se, dokument bude používán spolu s dalšími částmi ISO/IEC 14443.

Část 2: Radiofrekvenční výkonové rozhraní a signálové rozhraníEditovat

Tento dokument specifikuje charakteristiky polí poskytovaných pro dodávání výkonu a pro obousměrnou komunikaci mezi vazebními zařízeními pro vazbu na blízko (PCD) a kartami nebo objekty pro vazbu na blízko (PICC). Tento dokument nespecifikuje prostředky pro generování vazebních polí ani prostředky pro dodržení předpisů pro elektromagnetické záření a pro expozici člověka elektromagnetickému záření. Tyto předpisy se mohou měnit v jednotlivých zemích.

Část 3: Inicializace a antikolizeEditovat

Tento dokument popisuje:

  • volbu karet nebo objektů s vazbou na blízko (PICC), které vstupují do pole zařízení pro vazbu na blízko (PCD);
  • formát bytu, rámce a časování použité v průběhu inicializační fáze komunikace mezi zařízeními PCD a kartami a objekty PICC;
  • obsah počátečního příkazu Request a odpovědí na příkaz Request;
  • metody detekce a komunikace s jednou kartou PICC mezi několika kartami PICC (antikolize);
  • další parametry požadované pro inicializaci komunikace mezi PICC a PCD;
  • volitelné prostředky pro usnadnění a urychlení výběru jedné PICC mezi několika PICC, založené na aplikačních kritériích;
  • volitelná schopnost pro povolení zařízení pro změnu mezi funkcemi PICC a PCD pro komunikaci s PCD nebo PICC. Zařízení, které implementuje tuto schopnost se označuje PXD.

Část 4: Protokol přenosuEditovat

Tento dokument specifikuje poloduplexní přenosový protokol po blocích, který respektuje speciální potřeby bezkontaktního prostředí a definuje aktivační a deaktivační posloupnosti protokolu. Tento dokument musí být používán spolu s dalšími částmi ISO/IEC 14443 a je použitelný pro karty nebo objekty s vazbou na blízko typu A a typu B.

Významné implementaceEditovat

  • EMV - bezkontaktní platební karty - PayPass, Visa payWave, ExpressPay
  • Near Field Communication - částečně kompatibilní s ISO/IEC 14443

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO/IEC 14443 na anglické Wikipedii.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat