Hydrogeologický izolátor

méně propustné hydrogeologické těleso

Hydrogeologický izolátor je horninové těleso, jehož propustnost je v porovnaní s propustností bezprostředně přilehlého horninového prostředí natolik menší, že se v něm gravitační voda za stejných hydraulických podmínek pohybuje mnohem hůře. Je to horninové těleso s výrazně (řádově) nižší propustností než je propustnost horninového prostředí v bezprostředním sousedství. Hornina může v určité pozici fungovat jako hydrogeologický izolátor a v jiné pozici jako hydrogeologický kolektor.

Typy hydrogeologických izolátorů

DěleníEditovat

Podle pozice vůči přilehlým kolektorům se hydrogeologické izolátory dělí na:

  • Izolátory stropní: Hydrogeologický izolátor tvořící bezprostřední nadloží hydrogeologickému kolektoru.
  • Izolátory počevní: Hydrogeologický izolátor tvořící bezprostřední podloží hydrogeologickému kolektoru
  • Bariéry hydrogeologické: Hydrogeologický izolátor hraničící s hydrogeologickým kolektorem tak, že zabraňuje pohybu podzemní vody přes tuto hranici.

Za určitých piezometrických podmínek může hydrogeologický izolátor fungovat jako hydrogeologický poloizolátor.