Hrubý národní produkt

Hrubý národní produkt (HNP, též GNP podle anglického Gross National Product) je celková peněžní hodnota statků vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině).

V poslední době bývá v anglickém či německém jazyce stále častěji používán termín hrubý národní příjem (Gross National Income, GNI). Ukazatel HNP je postaven na národním principu a používá jej např. Severní Amerika (tyto země mají mnoho zahraničních investic) Aby byla výše HNP porovnatelná, přepočítává se na jednoho obyvatele, zvyšování nebo snižování HNP se vyhodnocuje jako tempo růstu ekonomiky.

S HNP souvisí:

Šedá ekonomikaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Šedá ekonomika.
  • souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné a etické a morální formy společnosti, jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné
  • patří sem zejména úplatky, nezdaněná práce a příjmy.

Černá ekonomikaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Černá ekonomika.
  • souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a jsou jednoznačně odhaleny a prokázány
  • patří sem hospodářská kriminalita - například padělání peněz, daňové úniky, prodej drog, prostituce, hazardní hry a organizovaný zločin (mafie).
  • v Česku je postihována trestním zákoníkem

Čisté ekonomické bohatstvíEditovat

  • vychází ze známého ukazatele HNP, který je zvýšen o nelegálně produkované výrobky a služby (viz černá a šedá ekonomika)
  • je zvýšen dále o výrobky produkované ve volném čase pro vlastní potřebu
  • měl by vypovídat i o přineseném užitku, protože ten může být z každé činnosti jiný

Související článkyEditovat