Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO

Hornicko-geologická fakulta (HGF) je jedna ze sedmi fakult Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO), která navazuje na dlouhou historii v této oblasti, nicméně v současné podobě vznikla fakulta v roce 1959, a to spojením Hornické fakulty a Geologické fakulty. Fakulta poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i doktorském stupni studia. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného studia.

Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Faculty of Mining and Geology
Vedení fakulty
Děkan prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.hc[1]
Proděkanka doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Proděkan Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Předseda AS prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Tajemnice Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Základní informace
Barva
     
Datum založení 1959
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Telefon +420 597 325 456
E-mail dekanat.hgf@vsb.cz
Oficiální web
www.hgf.vsb.cz

Katedry a pracovištěEditovat

Součástí fakulty jsou tato pracoviště:

 • Katedra geologického inženýrství
 • Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
 • Katedra geodézie a důlního měřictví
 • Katedra ekonomiky a systémů řízení
 • Katedra environmentálního inženýrství
 • Katedra geoinformatiky
 • Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
 • Institut kombinovaného studia Most
 • Geologický pavilon prof. Pošepného
 • Planetárium Ostrava
 • Děkanát HGF

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studiumEditovat

 • Geologické inženýrství
  • Geologické inženýrství
  • Geovědní a montánní turismus
 • Nerostné suroviny
  • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
  • Environmentální inženýrství
  • Technologie a hospodaření s vodou
  • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Hornictví
  • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Geodézie a kartografie
  • Důlní měřictví
  • Inženýrská geodézie
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika

Navazující magisterské studiumEditovat

 • Geologické inženýrství
  • Geologické inženýrství
 • Nerostné suroviny
  • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
  • Environmentální inženýrství
  • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
  • Technologie a hospodaření s vodou
  • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Hornictví
  • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Geodézie a kartografie
  • Důlní měřictví
  • Inženýrská geodézie
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika

Doktorské studiumEditovat

 • Inženýrská ekologie
  • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Geodézie a kartografie
  • Důlní měřictví a geodézie
 • Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
  • Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
 • Hornictví
  • Hornictví a hornická geomechanika
 • Geologické inženýrství
  • Geologické inženýrství
 • Nerostné suroviny
  • Úpravnictví
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika

Vedení fakultyEditovat

 • prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. – děkan
 • doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a legislativu
 • Ing. Václav Zubíček, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
 • doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. – proděkan pro studium
 • Ing. Jana Magnusková, Ph.D. – tajemnice fakulty
 • prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. – předseda akademického senátu

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. https://www.hgf.vsb.cz/cs/o-fakulte/ridici-a-spravni-organy/vedeni-fakulty/
 2. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat