Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO

Hornicko-geologická fakulta (HGF) je jedna ze sedmi fakult Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO), která navazuje na dlouhou historii v této oblasti, nicméně v současné podobě vznikla fakulta v roce 1959, a to spojením Hornické fakulty a Geologické fakulty. Fakulta poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i doktorském stupni studia. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného studia.

Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Faculty of Mining and Geology
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.hc[1]
Proděkankadoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
ProděkanIng. Václav Zubíček, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Předseda ASprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
TajemniceIng. Jana Magnusková, Ph.D.
Základní informace
Barva
     
Datum založení1959
Statusveřejná[2]
Kontaktní údaje
AdresaHornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Telefon+420 597 325 456
E-maildekanat.hgf@vsb.cz
Oficiální web
www.hgf.vsb.cz

Katedry a pracovištěEditovat

Součástí fakulty jsou tato pracoviště:

 • Katedra geologického inženýrství
 • Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
 • Katedra geodézie a důlního měřictví
 • Katedra ekonomiky a systémů řízení
 • Katedra environmentálního inženýrství
 • Katedra geoinformatiky
 • Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
 • Institut kombinovaného studia Most
 • Geologický pavilon prof. Pošepného
 • Planetárium Ostrava
 • Děkanát HGF

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studiumEditovat

 • Geologické inženýrství
  • Geologické inženýrství
  • Geovědní a montánní turismus
 • Nerostné suroviny
  • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
  • Environmentální inženýrství
  • Technologie a hospodaření s vodou
  • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Hornictví
  • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Geodézie a kartografie
  • Důlní měřictví
  • Inženýrská geodézie
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika

Navazující magisterské studiumEditovat

 • Geologické inženýrství
  • Geologické inženýrství
 • Nerostné suroviny
  • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
  • Environmentální inženýrství
  • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
  • Technologie a hospodaření s vodou
  • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Hornictví
  • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Geodézie a kartografie
  • Důlní měřictví
  • Inženýrská geodézie
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika

Doktorské studiumEditovat

 • Inženýrská ekologie
  • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Geodézie a kartografie
  • Důlní měřictví a geodézie
 • Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
  • Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
 • Hornictví
  • Hornictví a hornická geomechanika
 • Geologické inženýrství
  • Geologické inženýrství
 • Nerostné suroviny
  • Úpravnictví
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika

Vedení fakultyEditovat

 • prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. – děkan
 • doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a legislativu
 • Ing. Václav Zubíček, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
 • doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. – proděkan pro studium
 • Ing. Jana Magnusková, Ph.D. – tajemnice fakulty
 • prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. – předseda akademického senátu

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. https://www.hgf.vsb.cz/cs/o-fakulte/ridici-a-spravni-organy/vedeni-fakulty/
 2. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat