Otevřít hlavní menu

Hierarchická databáze

databáze založená na hierarchickém modelu

Hierarchická databáze (také hierarchická nebo stromová datová struktura) je datový model, ve kterém jsou data uspořádána ve stromové struktuře. Je to první z datových modelů, který byl v minulosti hojně využíván v praxi. Její vznik se datuje do 70. let minulého století a nejznámějším hierarchickým systémem řízení báze dat byl IMS od společnosti IBM. Hierarchická koncepce ovšem vykazuje jisté nedostatky při modelování reality, a proto bylo od jejího používání upuštěno, kdy byla prvně překonána koncepcí síťovou a v roce 1970 koncepcí relační.

Základní konstruktoryEditovat

  1. Věta - obdoba relace v relačním datovém modelu. Každá věta je definována svými atributy. Oproti relačnímu modelu neexistuje omezení při tvorbě atributu - atributy nemusí být atomické (není zde zaveden pojem normalizace datové základny), atributy mohou být i vícerozměrnými strukturami jako jsou například pole apod.
  2. Vlastnicko-členský vztah (také vztah rodič - dítě) - vztah kardinality 1:N mezi dvěma větami; věta na straně jedna se nazývá vlastník, věta na straně N se nazývá člen.

VlastnostiEditovat

  • hierarchické schéma má jeden kořen, který není člen v žádném vztahu
  • každá věta, kromě kořene, je členem právě v jednom vztahu
  • každá věta může být vlastníkem 1 až n počtu vět
  • věta, která není vlastníkem v žádném vztahu, se nazývá list

Z výše uvedených vlastností vyplývá, že hierarchický model je schopen bezproblémově modelovat pouze vztahy kardinality 1:N. Vztahy kardinality M:N je možné modelovat za využití dvou vztahů 1:N za pomocí tzv. směrníkových vět, jedná se o speciální případ "virtuální věty", která obsahuje klíče z obou vztahů 1:N a binární ukazatele na umístění vztahů v hierarchickém schématu.