Heytingova algebra

sémantika intuicionistické logiky

Heytingova algebra je svaz, v němž platí  . Jde o sémantiku intuicionistické logiky, tedy nejslabší logiky s odvozovacím pravidlem modus ponens.

Heytingovým algebrám odpovídají topologické prostory, v nichž výroky jsou otevřené množiny a . V takové algebře neplatí tertium non datur, tedy  .