Otevřít hlavní menu

Heytingova algebra

sémantika intuicionistické logiky

Heytingova algebra je svaz, kde platí . Jde o sémantiku intuicionistické logiky, tedy nejslabší logiky, ve které platí modus ponens.

Heytingovým algebrám odpovídají topologické prostory, kde výroky jsou otevřené množiny a . V takové algebře neplatí tertium non datur, tedy .