Gradace (literatura)

v literatuře jedna z básnických figur, v níž se postupně zesiluje význam použitých slov

Gradace (někdy klimax) je v literatuře jedna z básnických figur, v níž se postupně zesiluje význam použitých slov nebo slovních spojení podle vzrůstající intenzity; uplatňuje se také jako kompoziční princip literárního díla.

Rozlišujeme vzestupnou a sestupnou gradaci (sestupná gradace je mnohem vzácnější):[1]

 • vzestupná gradace (klimax) - uspořádání slov od nejslabšího k nejsilnějšímu
 • sestupná gradace (antiklimax) - uspořádání slov od nejsilnějšího k nejslabšímu

PříkladyEditovat

klimax
 • Tys vrchol blaha, štěstí, plesu, slávy. — Jaroslav Vrchlický  
 • Zpíval, že bude, až bude,
  že bude stále perutný
  a ještě perutnější, ba nejperutnější z perutnatců.
   — Ludvík Kundera  
antiklimax

ReferenceEditovat

 1. SVOBODA, Karel. Tropy a figury. Naše řeč. 1947, roč. 31, čís. 2–4, s. 21–29. Dostupné online [cit. 2016-10-16].