Gotická katedrála

Gotická katedrála je architektonický termín označující typ velkého gotického kostela, který je vybaven minimálně třemi loděmi, příčnou lodí a chórovým ochozemvěncem kaplí a který je díky použití žebrové klenby a opěrného systému osvětlen velkými gotickými okny s vitrajemi. Tato podoba byla typická v Západní Evropě v období vrcholného středověku pro katedrální kostely, hlavní kostely diecéze, ve kterých je umístěn stolec (trůn) biskupa nazývaný katedra.[1] Ale katedrální gotika našla uplatnění i u jiných význačných kostelů, které nebyly biskupskými ani arcibiskupskými katedrálami.

Basilika Saint-Denis – interiér

Tento typ architektury vznikl v oblasti Île-de-France (okolí Paříže) ve 12. století a brzy se rozšířil i do dalších zemí jako nositel nové, gotické architektury. Gotická katedrála představuje vrcholné dílo středověku, které v sobě spojuje technické znalosti, umění a křesťanské ideje do jednoho účinného celku.[p 1]

Bazilika Saint-Denis editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Bazilika Saint-Denis.

Za první architekturu typu gotické katedrály je považována přestavba baziliky Saint-Denis u Paříže v první polovině 12. století iniciovaná a teoreticky zdůvodněná opatem Sugererm. Ten zde nechal vybudovat chórový ochoz s věncem kaplí, které díky použití lomených oblouků a žebrové klenby osvítily vnitřek chrámu nebývale velkými vitrajovými okny. Právě světlu Suger připisoval důležitý teologický význam.

Význačné gotické katedrály editovat

Gotické katedrály v Česku editovat

Kostely užívající některé prvky gotické katedrály editovat

Bývalé katedrály editovat

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Francouzský historik Georges Duby proto použil katedrálu jako symbolický obraz středověké společnosti ve svém stěžejním díle Věk katedrál.

Reference editovat

  1. KOL. Nový velký ilustrovaný slovník naučný, část 10. Chokand-Klíč, heslo Katedrála, s. 284 [online]. Gutenberg, 1931 [cit. 2020-03-01]. Dostupné online.