Gotická katedrála

Gotická katedrála je architektonický termín označující typ velkého gotického kostela, který je vybaven minimálně třemi loděmi, příčnou lodí a chórovým ochozemvěncem kaplí a který je díky použití žebrové klenby a opěrného systému osvětlen velkými gotickými okny s vitrajemi. (V obecném smyslu nemusí být katedrála gotická, protože se jí rozumí hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa nebo arcibiskupa.[1])

Tento typ architektury vznikl v oblasti Île-de-France (okolí Paříže) ve 12. století a brzy se rozšířil i do dalších zemí jako nositel nové, gotické architektury. Tato katedrální gotika byla typická pro katedrální kostely, sídelní kostely biskupa, ale našla uplatnění i u jiných význačných kostelů.

Gotická katedrála představuje vrcholné dílo středověku, které v sobě spojuje technické znalosti, umění a křesťanské ideje do jednoho účinného celku. [p 1]

Bazilika Saint-DenisEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Bazilika Saint-Denis.

Za první architekturu typu gotické katedrály je považována přestavba baziliky Saint-Denis u Paříže v první polovině 12. století iniciovaná a teoreticky zdůvodněná opatem Sugererm. Ten zde nechal vybudovat chórový ochoz s věncem kaplí, které díky použití lomených oblouků a žebrové klenby osvítily vnitřek chrámu nebývale velkými vitrajovými okny. Právě světlu Suger připisoval důležitý teologický význam.

Význačné gotické katedrályEditovat

Gotické katedrály v ČeskuEditovat

Kostely užívající některé prvky gotické katedrályEditovat

Bývalé katedrályEditovat

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Francouzský historik Georges Duby proto použil katedrálu jako symbolický obraz středověké společnosti ve svém stěžejním díle Věk katedrál.

ReferenceEditovat

  1. KOL. Nový velký ilustrovaný slovník naučný, část 10. Chokand-Klíč, heslo Katedrála, s. 284 [online]. Gutenberg, 1931 [cit. 2020-03-01]. Dostupné online.