Gotická katedrála

Gotická katedrála je architektonický termín označující typ velkého gotického kostela, který je vybaven minimálně třemi loděmi, příčnou lodí a chórovým ochozemvěncem kaplí a který je díky použití žebrové klenby a opěrného systému osvětlen velkými gotickými okny s vitrajemi.

Tento typ architektury vznikl v oblasti Île-de-France (okolí Paříže) ve 12. století a brzy se rozšířil i do dalších zemí jako nositel nové, gotické architektury. Tato katedrální gotika byla typická pro katedrální kostely, sídelní kostely biskupa, ale našla uplatnění i u jiných význačných kostelů.

Gotická katedrála představuje vrcholné dílo středověku, které v sobě spojuje technické znalosti, umění a křesťanské ideje do jednoho účinného celku. Francouzský historik Georges Duby proto použil katedrálu jako symbolický obraz středověké společnosti ve svém stěžejním díle Věk katedrál.

Bazilika Saint-DenisEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Bazilika Saint-Denis.

Za první architekturu typu gotické katedrály je považována přestavba baziliky Saint-Denis u Paříže v první polovině 12. století iniciovaná a teoreticky zdůvodněná opatem Sugererm. Ten zde nechal vybudovat chórový ochoz s věncem kaplí, které díky použití lomených oblouků a žebrové klenby osvítily vnitřek chrámu nebývale velkými vitrajovými okny. Právě světlu Suger připisoval důležitý teologický význam.

Význačné gotické katedrályEditovat

Gotické katedrály v ČeskuEditovat

Kostely užívající některé prvky gotické katedrályEditovat

Bývalé katedrályEditovat