Generální ředitelství (Evropská unie)

odborná administrativní jednotka některé instituce Evropské unie

Generální ředitelství (zkratkou či DG, anglicky Directorate-General, francouzsky Direction générale) je název odborných administrativních jednotek Evropské unie.

Ve vztahu k Evropské komisi odpovídají generální ředitelství zhruba ministerstvům. Každé z nich přísluší jednomu nebo několika Evropským komisařům, naopak každý z komisařů pracuje s jedním nebo několika ředitelstvími. Svá vlastní generální ředitelství má však také Evropský patentový úřad (EPO) a Sekretariát Evropského parlamentu.

Od reformy v roce 1999 má Evropská komise 36 generálních ředitelství, která se už nečíslují, nýbrž označují zkratkami. V čele každého stojí generální ředitel. Každé generální ředitelství se dělí na ředitelství a tato dále na jednotky (units). Generální ředitelství se označují podle náplně své činnosti jako „Politiky a služby“ a dělí se do čtyř skupin:

 • Politiky
 • Vnější vztahy
 • Obecné služby
 • Vnitřní služby

Politiky a služby EU

editovat

Politiky

editovat
 • AGRI – Zemědělství a rozvoj venkova
 • COMP – Hospodářská soutěž
 • ECFIN – Hospodářské a finanční věci
 • EAC – Vzdělávání a kultura
 • EMPL – Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
 • TREN – Energie
 • ENTR – Podniky a průmysl
 • ENV – Životní prostředí
 • MARE – Námořní záležitosti a rybolov
 • SANCO – Zdraví a spotřebitelé
 • INFSO – Informační společnost a média
 • MARKT – Vnitřní trh a služby
 • JLS – Spravedlnost, svoboda a bezpečnost
 • REGIO – Regionální politika
 • RTD – Výzkum
 • TAXUD – Daně a cla

Vnější vztahy

editovat
 • DEV – Rozvoj
 • ELARG – Rozšíření
 • EuropAid – Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid
 • RELEX – Vnější vztahy
 • ECHO – Humanitární pomoc
 • TRADE – Obchod

Obecné služby

editovat

Vnitřní služby

editovat
 • BUDGET – Rozpočet
 • BEPA – Skupina politických poradců Komise
 • DPO – Inspektor ochrany údajů Evropské komise
 • ADMIN – Lidské zdroje a bezpečnost
 • DIGIT – Informatika
 • OIB – Infrastruktura a logistika – Brusel
 • OIL – Infrastruktura a logistika – Lucemburk
 • IAS – Útvar interního auditu
 • SCIC – Tlumočení
 • SJ – Právní služba
 • PMO – Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků
 • DGT – Překlady[1]

Literatura

editovat
 • FIALA, P., PITROVÁ M.: Evropská unie. Brno: CDK, 2003

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat