GNU Core Utilities nebo též coreutils je balík softwaru z projektu GNU, obsahující mnoho základních nástrojů, jako jsou cat, ls a rm, pro unixové operační systémy. Jde o kombinaci řady dřívějších balíků, například textutils, shellutils, a fileutils, společně s různými dalšími utilitami.

GNU Core Utilities
Logo
VývojářProjekt GNU
Aktuální verze9.5 (28. března 2024)
Operační systémGNU/Linux
BSD
macOS
UN*X
Vyvíjeno vC
Typ softwaruutilita a GNU balíček
LicenceGNU General Public License, version 3.0 or later
Webwww.gnu.org/software/coreutils/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Schopnosti GNU coreutils editovat

GNU Core Utilities podporují dlouhé volby (např. --ignore-case místo -i) jako parametry příkazové řádky, stejně tak (pokud není nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT) volnější konvenci povolující umístit tyto volby i za běžné argumenty. Pozor na to, že tato proměnná prostředí má v systémech BSD jinou funkci.

Protože filosofie GNU navíc přesouvá informace z manuálových stránek (a používá nástroje jako je info), informace o použití jednotlivých příkazů jsou rozsáhlejší.

Bohužel ani poslední vydaná verze coreutils (8.32) nepodporuje správně vícebajtová kódování, jako je UTF-8. Například výstup příkazu echo "abcабв" | tr [:lower:] [:upper:] v národním prostředí ru_RU.UTF-8 by mělo vypadat takto: ABCАБВ. Ovšem s GNU coreutils je výsledkem toto: ABCабв. Tedy tr funguje dobře s ASCII částí řetězce, ale selhává na Unicode znacích абв.

Programy obsažené v coreutils editovat

Balík coreutils 5.2.1-2 v linuxové distribuci Debian obsahuje tyto programy:
Souborové utility
chgrp Mění příslušnost souboru ke skupině
chown Mění vlastníka souboru
chmod Mění přístupová práva k souboru nebo adresáři
cp Kopíruje soubor nebo adresář
dd Kopíruje a konvertuje soubor
df Ukazuje volný diskový prostor v souborových systémech
dir Chová se přesně jako "ls -C -b". (Soubory jsou ve výchozí podobě zobrazeny ve sloupcích a seřazeny vertikálně.)
dircolors Nastavuje barvy pro ls
install Kopíruje soubory a nastavuje atributy
ln Vytváří odkaz na soubor
ls Vypisuje soubory v adresáři
mkdir Vytváří adresář
mkfifo Vytváří pojmenovanou rouru (FIFO)
mknod Vytváří speciální soubor pro blokové nebo znakové zařízení
mv Přesouvá nebo přejmenovává soubor
rm Odstraňuje (maže) soubory
rmdir Odstraňuje prázdné adresáře
shred Přepisuje obsah souboru (aby skryl jeho původní obsah) a volitelně soubor také odstraňuje
sync Synchronizuje na disk data v bufferech souborového systému
touch Mění časová razítka souboru
vdir Chová se přesně stejně jako "ls -l -b". (Soubory jsou ve výchozí podobě vypisovány v dlouhém formátu.)
Textové utility
cat Spojuje soubory a vypisuje je na standardní výstup
cksum Počítá kontrolní součet a počet bajtů souboru
comm Porovnává dva seřazené soubory řádek po řádku
csplit Dělí soubor do částí určených kontextovými řádky
cut Odstraňuje části každého řádku v souborech
expand Konvertuje tabulátory na mezery
fmt Jednoduchý optimální formátovač textu
fold Láme každý vstupní řádek na specifikovanou šířku
head Posílá na výstup počáteční část souboru
join Spojuje dva soubory podle společného pole
md5sum Počítá a kontroluje hash MD5
nl Zjišťuje počet řádků v souborech
od Vypisuje soubory v oktalových nebo jiných formátech
paste Slučuje řádky souborů
ptx Vytváří permutovaný rejstřík slov v souboru
pr Konvertuje textové soubory pro tisk
sha1sum Počítá a kontroluje hash SHA1
sort Řadí řádky textových souborů
split Dělí soubor na části
sum Počítá kontrolní součet a počet bloků v souboru
tac Spojuje a vypisuje soubory obráceně
tail Posílá na výstup závěrečnou část souboru
tr Překládá (nahrazuje) nebo maže znaky
tsort Provádí topologické řazení
unexpand Konvertuje mezery na tabulátory
uniq Odstraňuje v seřazeném souboru zdvojené řádky
wc Vypisuje počet bajtů, slov a řádků v souborech
Shellové utility
basename Z dané cesty k souboru odstraňuje prefix
chroot Mění kořenový adresář
date Vypisuje/nastavuje systémové datum a čas
dirname Pro danou cestu k souboru vypisuje bázový adresář
du Ukazuje využití diskového prostoru soubory
echo Zobrazuje specifikovaný řádek textu
env Zobrazuje a mění proměnné prostředí
expr Vyhodnocuje výrazy
factor Provádí rozklad na prvočísla
false Nedělá nic, ale končí neúspěšně
groups Vypisuje, kterých skupin je uživatel členem
hostid Vypisuje číselný identifikátor počítače
id Vypisuje reálné/efektivní identifikátory uživatele a skupiny
link Vytváří pevný odkaz (hardlink) na soubor
logname Vypisuje přihlašovací jméno uživatele
nice Mění prioritu plánování procesu
nohup Umožňuje, aby příkaz běžel dál i po odhlášení uživatele
pathchk Kontroluje, zda jsou názvy souborů platné a přenositelné
pinky Odlehčená verze protokolu finger
printenv Vypisuje proměnné prostředí
printf Formátuje a vypisuje data
pwd Vypisuje aktuální pracovní adresář
readlink Vypisuje cíl symbolického odkazu
seq Vypisuje sekvenci čísel
sleep Čeká po stanovenou dobu
stat Zjišťuje užitečné informace o souboru
stty Mění a vypisuje nastavení terminálu
tee Posílá výstup do více souborů
test Testuje výraz
true Nedělá nic, ale končí úspěšně
tty Vypisuje název terminálu
uname Vypisuje informace o systému
unlink Odstraňuje specifikovaný soubor pomocí funkce unlink
users Vypisuje jména uživatelů, kteří jsou aktuálně přihlášeni na tento počítač
who Vypisuje seznam všech aktuálně přihlášených uživatelů
whoami Vypisuje efektivní ID uživatele
yes Opakovaně vypisuje řetězec
Jiné utility
[ Synonymum pro test, tento program povoluje výrazy jako [ expression ].

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku GNU Core Utilities na anglické Wikipedii.