Frintaneum nebo také Augustineum, plným názvem K. u. K. höheres Weltpriesterbildungsinstitut zum hl. Augustin byl ústav k vyššímu vzdělávání diecézních (tedy ne řádových) kněží (Weltpriester), který fungoval v letech 1816–1918 ve Vídni ve zrušeném klášteře sv. Augustina v Hofburgu. Byl určen pro absolventy teologie, kteří zde usilovali o získání doktorátu teologie. Ústav měl připravovat „professory, ředitele seminářů atd.“ Podle Ottova slovníku naučného šlo o jediný ústav svého druhu v Rakousku-Uhersku,[1] ačkoli podle článku Vídeň – školství v témže slovníku existoval pro studenty z uherských diecézí už roku 1626 (taktéž ve Vídni) založený ústav Pázmáneum.[2] Jeho studenti, příp. absolventi se označovali jako frintanisté. Na podnět kněze a pozdějšího sanktpöltenského biskupa českého původu Jakuba Frinta (1766–1834, narozen v České Kamenici; Souborný katalog ČR jej uvádí jako Jacoba Frinta) byl založen roku 1815[3] nebo 1816[4] císařem Františkem I. Jeho ředitelem byl mj. kněz českého původu a přispěvatel Ottova slovníku naučného Ladislav Dvořák (nar. r. 1870 v Bílé Hůrce u Týna n. Vlt.). Do Frintanea byl přijímán zpravidla pouze jeden uchazeč z dané diecéze. První knihu o něm napsal sám Jakub Frint.

Frintaneum
Datum založení1816
Další informace
Zeměpisné souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Časopis katolického duchovenstva (1910) podává zprávu, že v „uplynulém školním roce“ (1908–09 nebo 1909–10) měl ústav vrchního představeného, 4 ředitele a 34 chovanců, z toho 4 z Čech a 2 z Moravy.[5]

Mezi známé absolventy Frintanea patří chorvatský biskup Josip Juraj Strossmayer (1815–1905), známý svým vztahem k Českým zemím (v roce 1925 po něm bylo pojmenováno Strossmayerovo náměstí v Praze). Učiliště navštěvovala např. i jedna ze zakladatelských postav české křesťanské sociologie, brněnský Robert Neuschl (1856-1914), který zde získal v roce 1885 titul doktora teologie.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. „Frintaneum jest c. a kr. ústav pro vzdělání světských kněží u sv. Augustina ve Vídni, jediný svého druhu v Rakousko-Uhersku. Založen byl na radu Jakuba Frinta (v. t.) od císaře Františka I. r. 1815, a sice za tím účelem, aby se v něm vzdělávali professoři, ředitelé seminářů atd. Přijímáni tam bývají na návrh biskupa od panovníka ti, kdož studia theologická již skončili, aby hodnosti doktora theologie dosáhli, z pravidla vždy jen jediný z diécése.“ Ottův slovník naučný, heslo Frintaneum.
 2. „Pazmaneum z r. 1626 pro vyšší vzdělání kněžstva uherských diécésí.“ Ottův slovník naučný, heslo Vídeň – školství
 3. Ottův slovník naučný, hesla Frintaneum, Jakub Frint a Vídeň - školství.
 4. Ottův slovník naučný, heslo Vídeň - chrámy.
 5. C. a k. Frintaneum ve Vídni in Časopis pro katolické duchovenstvo (Praha 1910), dostupné online.

Literatura editovat

 • Ottův slovník naučný, hesla Frintaneum, Jakub Frint, Ladislav Dvořák, Vídeň - školství a Vídeň - chrámy.
 • Bemerkungen über die intellektuelle und moralische Bildung der heranwachsenden Cleriker und über ihre Fortsetzung bei wirklichen Seelsorgern : nebst einigen Erinnerungen über Erziehung in öffentlichen und Privat-Instituten. Von Jacob Frint. -- Wien ; Triest : Geistinger, 1812. -- xiv, 122 s.
 • Das "Frintaneum" in Wien und seine Absolventen aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz (1816-1919). Ein biographisches Lexikon. Hg. von Karl H. Frankl, Peter G. Tropper, Wien 2006. ISBN 978-3-7086-0250-9.
 • Bericht über das K u. K Weltpriester-Bildungs-Institut zum Hl. Augustin (Frintaneum) in Wien. Jährlicher Bericht von 1904 bis 1918.
 • Walter Goldenits: Das höhere Priester-Bildungsinstitut für Weltpriester zum hl. Augustin in Wien oder "Das Frintaneum" bzw. "Das Augustineum". Dissertation, Univ. Wien 1969
 • Franz Loidl: Geschichte des Erzbistums Wien. Herold, Wien 1983. ISBN 3-7008-0223-4.
 • Karl Heinz Frankl, Rupert Klieber: Das Priesterkolleg St. Augustin "Frintaneum" in Wien 1816 bis 1918 : kirchliche Elite-Bildung für den Donau-Alpen-Adria-Raum. Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 2008.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

 • C. a k. Frintaneum ve Vídni in Časopis pro katolické duchovenstvo (Praha 1910), dostupné online.