Fragmentace souborového systému

problém fragmentace souborů na pevném disku

Fragmentace souborového systému je v informatice situace, kdy jsou data v souborovém systému uložena po nesouvisle po menších částech (tzv. alokačních jednotkách). Jde o speciální případ datové fragmentace, která má negativní vliv na rychlost a latenci práce s daty uloženými na pevném disku.

Vizualizace fragmentace a následné defragmentace.

Fragmentace způsobuje nutnost častějšího přesunu hlaviček disku, což má zpomalující efekt a kvůli prodlevám (latenci) se snižuje i rychlost čtení/zápisu. Odstranění fragmentace je nazýváno defragmentace, kterou lze provádět v určitých intervalech (souborový systém NTFS v systémech Microsoft Windows) nebo ukládat data rovnou tak, aby byla fragmentace snížena (například souborové systémy v systému Linux).