Formulářová sbírka

typ středověké úřední knihy, vzorník listinných formulí

Formulářová sbírka je označení pro kancelářskou pomůcku (v diplomatice počítána k úředním knihám), vzorník listin sestavovaný pro potřeby stylizace skutečných nových listin v kancelářském provozu, případně pro výuku. Vzory listin ve formulářových sbírkách mohou být jak smyšlené, tak opisy reálných listin (zpravidla po odstranění konkrétních částí). Formulářové sbírky mohou být složeny dosti rozmanitě. Význam formulářových sbírek může vězet v zachycení písemností (listin) jinak neznámých. Též mohou ukázat řadu detailů z praxe kanceláře, která je užívala, a spojitosti mezi kancelářemi (sbírky mohly vycházet ze sbírek jiných kanceláří apod.).

Literatura

editovat
  • NOVÁK, Jan Bedřich, ed. Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně: (1279-1296). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 41, 248 s. Historický archiv; č. 22.
  • PALACKÝ, František. Ueber Formelbücher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte: 1842-1847, Register. Prag: Taussig & Taussig, 1935. 34 s.
  • PSÍK, Richard. Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum: součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie. Vyd. 1. V Ostravě: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 169 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity; č. 184/2008. ISBN 978-80-7368-579-9.
  • TADRA, Ferdinand. Cancellaria Arnesti: Formelbuch des ersten prager Erzbischofs Arnest von Pardubic : nach einer Handschrift der K. K. Universitäts-Bibliothek zu Prag. Wien: Gerold, 1880.

Externí odkazy

editovat