Cyklus for

(přesměrováno z For cyklus)

Cyklus for je řídicí struktura počítačového programu a je svou činností podobný cyklu while-do s testováním podmínky na začátku cyklu.

Typicky se cyklus skládá z inicializátoru, podmínky, inkrementu a těla cyklu. V různých programovacích jazycích existují různé modifikace for cyklu, kde je např. místo inicializátoru, podmínky a inkrementu uveden výčet hodnot, které se budou přiřazovat nějaké proměnné (nejčastěji ordinálního typu).

Příklady editovat

Jazyk C / C++ / Java / C# používá konstrukce inicializátor, podmínka, inkrement a tělo cyklu:

for ( i=0; i<N; i++ ) { // inicializátor; podmínka; inkrement
  // tělo cyklu
}

viz složitější příklad, který počítá k=2N:

for ( i=0,k=1; i<N; i++,k<<=1 ); // inicializátor; podmínka; inkrement

Pascal používá výčet intervalu:

 for i := 0 to N do (* i nabývá postupně hodnot od 0 do N *)
 begin
   (* tělo cyklu *)
 end

V jazyku PHP můžeme použít i více variant:

  • podobně jako v jazyku C (inicializátor, podmínka, inkrement):
for ( $i=0; $i<$N; $i++ ) {
   // tělo cyklu
}
  • nebo užitím foreach pro všechny prvky určitého pole:
$a = array(1,2,5,8);
foreach ( $a as $index=>$hodnota ) {
  echo "index=$index, hodnota=$hodnota\n";
}
vypíše:
index=0, hodnota=1
index=1, hodnota=2
index=2, hodnota=5
index=3, hodnota=8

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Související články editovat