Cyklus foreach

Cyklus foreach je řídící struktura, sloužící pro iteraci přes všechny prvky v kolekci, kde nahrazuje cyklus for.

SyntaxeEditovat

Programovací jazyk C++Editovat

for(typ_prvku prvek:kolekce)
{
  //Něco děláme s prvkem
}

Programovací jazyk GoEditovat

Pokud chceme zpracovávat prvek i index:

for index, prvek := range kolekce {
  // Něco děláme s prvkem a indexem
}

Pokud chceme zpracovávat jen prvek:

for index := range kolekce {
  // Něco děláme s indexem
}

Programovací jazyk JavaEditovat

for(typ_prvku prvek : kolekce) {
  // Něco děláme s prvkem
}

Programovací jazyk RustEditovat

for prvek in kolekce {
  //Něco děláme s prvkem
}

V Rustu foreach nahrazuje cyklus for:

for i in 0..9 {
  //Něco děláme s číslem i
}