Fluktuace

Fluktuace (z latinského fluctuare – houpat se na vlnách, pohybovat sem a tam) znamená nepravidelný a nesoustavný pohyb „sem a tam“. V současnosti se užívá hlavně v přeneseném smyslu pro nepravidelné změny nějaké veličiny.

V přírodních vědáchEditovat

Fluktuace znamená velikost nahodilých změn, například gravitačního pole nebo určité populace, které nelze příčinně vysvětlit a tvoří jakýsi „statistický šum“. Fluktuace nemají velký význam jako takové, omezují však možnou přesnost měření fluktuující veličiny.

V sociologiiEditovat

Fluktuace je změna počtu osob v určité instituci, organizaci a podobně za jednotku času. Může se vyjadřovat v absolutních počtech, anebo v procentech. Rozlišuje se:

  • fluktuace přirozená, daná například stárnutím a úmrtností,
  • fluktuace instituční, daná povahou instituce; například v pětitřídní škole bude instituční fluktuace žáků kolem 20 % za rok (jedna třída z pěti),
  • fluktuace individuální, vznikající z osobních rozhodnutí jednotlivých lidí.

V ekonomiiEditovat

Fluktuace znamená nahodilý pohyb cen komodit, akcií nebo měn na trhu. Teprve po delším časovém intervalu lze z chaotické křivky fluktuací vyčíst případné trendy a dlouhodobé změny.

Fluctuat nec mergitur – Zmítá se, ale nepotápí.
— Heslo ve znaku města Paříže

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fluktuation na německé Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat