Filtrátor

Filtrátor je vodní živočich, který se živí řasami a drobnými živočichy, které získává filtrováním vody. Mezi filtrátory patří například mechovky, mlži či perloočky.