Filesystem Hierarchy Standard

Filesystem Hierarchy Standard (Standardní hierarchie souborového systému, FHS) definuje adresářovou strukturu v operačním systému Linux. FHS udržuje Linux Foundation, nezisková organizace a složená z hlavních dodavatelů softwaru a hardwaru jako jsou HP, Red Hat, IBM a Dell.

ZásadyEditovat

Doporučení vychází ze zásad:

  • kořenový adresář má být co nejmenší, aby bylo systém možno nastartovat například i z diskety
  • části systému souborů, které jsou statické (za běžného provozu se nemění) mají být odděleny od částí dynamických
  • mají být odděleny části systému souborů, které obsahují soubory pro jediný počítač, soubory (např. spustitelné programy a knihovny) sdílené skupinou počítačů se stejnou architekturou, a pro počítače s různými architekturami (např. skripty a fonty), aby bylo možné části systému adresářů sdílet po síti.

Kořenový adresářEditovat

Umožňuje zpřístupnění všech souborových systémů. Systém souborů připojující se na kořenový adresář má obsahovat vše, co je potřeba ke startu v nouzovém (jednouživatelském) režimu k opravě poškozených souborových systémů, k jejich obnově ze záložních kopií. Má být ale co nejmenší, aby jak už je výše zmíněno byl schopný nastartovat se třeba i z diskety.

Struktura adresářůEditovat

Adresář Popis
/ kořenový adresář souborového systému
/bin základní programy
/boot obrazy a konfigurace nutné pro zavedení systému
/dev speciální soubory zařízení
/etc konfigurační soubory (konfiguráky) systému
/home domovské adresáře uživatelů
/lib základní knihovny
/mnt dočasně připojené svazky
/opt programy třetích stran
/root domovský adresář pro uživatele root
/sbin základní programy, které nelze spustit běžným uživatelem
/tmp dočasné soubory (většinou mizí s restartem systému)
/usr programy a jejich data
/usr/bin uživatelské programy
/usr/games výukové programy a hry
/usr/include hlavičkové soubory pro programování v jazyce C
/usr/lib knihovny
/usr/local programy, které nepřišly z balíčků
/usr/sbin programy, které nelze spustit běžným uživatelem
/usr/share architekturově nezávislé soubory
/usr/src zdrojové kódy
/usr/X11R6 X Window System, verze 11 release 6
/usr/X386 X Window System, verze 11 release 5 pro architekturu x86
/var proměnná data
/var/account soubory pro účtování
/var/cache cache pro aplikace
/var/crash systémové crash dumpy
/var/games proměnná data pro hry
/var/lock zámky
/var/log logy, žurnálové soubory
/var/mail uživatelské poštovní schránky
/var/opt proměnná data pro /opt
/var/run soubory pro běžící procesy
/var/spool fronty nezpracovaných dat pro aplikace
/var/state informace o stavu
/var/tmp dočasné soubory, které budou zachovány i po restartu
/var/yp datové soubory pro NIS