Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) je fakulta zaměřená na regionální rozvoj a studia mezinárodních věd. Založena byla v roce 2008. Budova FRRMS se nachází na třídě Generála Píky, tedy mimo společný areál univerzity v Zemědělské ulici.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně
Facultas Incrementi Regionum Rerumque Internationalum
Faculty of Regional Development and International Studies
Budova fakulty
Vedení fakulty
Děkan (seznam) Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Proděkan Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Proděkan prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Proděkan Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Předseda AS Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Tajemník Mgr. Jana Sedláková
Statistické údaje k roku 2015[1]
Studenti 1151
Studijní program
Bakalářský 783
Magisterský 368
Základní informace
Datum založení 2008
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno
Souřadnice
http://frrms.mendelu.cz/

O fakultěEditovat

Podnětem pro vznik fakulty byl narůstající význam ekonomického vývoje regionů a jejich vazby na zemědělství, lesnictví a navazující zpracovatelský průmysl a potřeba výchovy specialistů pro oblast rozvojových zemí. V akademickém roce 2008/2009 byla zahájena výuka bakalářských studijních programů Regionální rozvoj v českém jazyce a Regional Development v angličtině. Dále jsou vyučovány programy Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies. V akademickém roce 2011/2012 otevřela fakulta studium navazujících magisterských studijních programů Regionální rozvoj a Regional Development. Výběrem specializace se studenti mohou profilovat v rámci Regionálního Rozvoje v oblasti podnikání, projektového řízení nebo ve sféře veřejné správy. V rámci mezinárodních teritoriálních studií je možné se specializovat na Globální rozvoj nebo Evropská studia. Obsahem výuky je interdisciplinární studium ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostí rozvoje regionů pro vyvážený rozvoj států Evropské unie a evropského kontinentu jako celku. Fakultu tvoří v současné době devět vysokoškolských ústavů, z nichž nejdelší historii má Ústav regionální a zemědělské ekonomiky, jehož předchůdce, tj. stolice zemědělské ekonomiky, byl zřízen v roce 1922. Historie Ústavu jazykových a kulturních studií, zřízeného v roce 2003, však začíná od roku 1950, kdy byl vytvořen Ústav řečí na Vysoké škole zemědělské v Brně. Děkanem fakulty byl v roce 2012 zvolen Libor Grega, od roku 2016 je děkanem Jiří Schneider.

Studijní programyEditovat

Bakalářské studiumEditovat

  • Regionální rozvoj
  • Regional Development
  • Mezinárodní teritoriální studia
  • International Territorial Studies

Magisterské studiumEditovat

  • Regionální rozvoj
  • Regional Development
  • Mezinárodní teritoriální studia
  • International Territorial Studies

DěkaniEditovat

Organizační strukturaEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně 2015 [online]. Mendelu.cz, 2016-06 [cit. 2016-09-23]. Dostupné online. 
  2. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-08-09]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat