Facilitace v podnikání

Facilitace v podnikání (organizační rozvoj), se týká konsensuálního (parcitipativního) rozhodování a vztahuje se k procesu efektivních a úspěšných setkání (porad).

Facilitace (usnadnění) je proces vedoucí k produktivnímu a nestrannému jednání. Slouží k dosažení společného cíle, ať už jde o rozhodnutí, vyřešení problému, nebo tvůrčí poradu. Jiný výklad facilitace se věnuje zkušenostnímu učení,[1] aktivnímu učení nebo opatrovnictví.

Aspekty facilitaceEditovat

Role facilitátora (viz níže)
Role facilitátora se byly popsány jako samostatný soubor dovedností již v roce 1980.
Nastavení základních pravidel
Nastavení pravidel jednání je klíčovým prvkem facilitace, zejména při jednáních věnovaným obtížným problémům. Klíčová pravidla jsou obvykle dohodnuta na počátku schůzku. K nejdůležitějším patří:
 • otevřenost k návrhům ostatních účastníků
 • stavět na faktech
 • respektovat myšlenky ostatních
 • věnovat prostor ostatním
 • vzájemný respekt
 • facilitátor není vlastníkem tématu diskuse
 • formy záznamu nevyřešených problémů
 • facilitátor vede proces setkání

Role facilitátoraEditovat

Úkoly uvedené níže nemusí zajišťovat jeden facilitátor. Role facilitátora může být sdílena více lidmi. Jedna osoba může např. řídit proces jednání, další osoba může sledovat čas a třetí osoba může být odpovědná za záznam průběhu jednání.

 • Před jednáním facilitátor může zajistit:
  • přípravu setkání
  • definovat účel a cíl jednání
  • určit, kdo se má zúčastnit
  • vypracovat návrh programu jednání a procesu dosažení požadovaných výsledků
  • sdílet jednání s potenciálními účastníky
  • zajistit, že každý účastník dostane kompletní informace k setkání, a zná účel a cíle jednání
 • Během jednání facilitátor může:
  • sledovat dodržování programu
  • hlídat dodržování času
  • řídit proces jednání
  • podporovat účast všech účastníků
  • pomáhat účastníkům pochopit různé úhly pohledu
  • ovlivňovat chování účastníků
  • vytvářet bezpečné prostředí jednání
  • tvořit záznam jednání

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Facilitation (business) na anglické Wikipedii.

 1. Heron, J. The Complete Facilitator's Handbook, (1999) Kogan Page ISBN 0-7494-2798-1