Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je právník, zaměstnanec soudního exekutora zapsaný v seznamu exekutorských koncipientů vedeném Exekutorskou komorou České republiky.[1] U tohoto exekutora vykonává právní praxi, v jejímž rámci získává znalosti a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora.[2]

Předpoklady editovat

Do seznamu exekutorských koncipientů může být zapsán každý, koho navrhne soudní exekutor a který:

Činnost editovat

Exekutorský koncipient se zaměřuje především na získání znalostí a dovedností nutných ke složení exekutorské zkoušky a k výkonu funkce soudního exekutora, tato praxe musí být minimálně tříletá. Za tím účelem ho soudní exekutor může písemně pověřit samostatným prováděním úkonů v rámci exekuce, exekutorský koncipient však nemůže vydávat exekuční příkazy a rozhodnutí v rámci exekuce prodejem nemovitosti nebo podniku, uskutečňovat dražby nemovitostí a podniků a zřizovat exekutorské zástavní právo.

Za řádné vedení a výchovu exekutorského koncipienta odpovídá přímo soudní exekutor, u něhož je exekutorský koncipient zaměstnán. Kromě toho má exekutorský koncipient povinnost účastnit se výchovných akcí a vzdělávacích seminářů, které zabezpečuje exekutorská komora.

Kárná odpovědnost editovat

Exekutorský koncipient je kárně odpovědný. Kárným proviněním může být:

  • porušení právních nebo stavovských povinností exekutorského koncipienta
  • narušení důstojnosti exekutorského povolání
  • ohrožení důvěry v odborný výkon exekuční činnosti

Kárné řízení je vedeno před kárným senátem kárné komise exekutorské komory na základě kárné žaloby, kterou může podat ministr spravedlnosti, předseda revizní nebo kontrolní komise exekutorské komory, případně předseda toho krajského, okresního nebo exekučního soudu, v jehož obvodu působí soudní exekutor, u něhož je exekutorský koncipient zaměstnán, nebo který takového soudního exekutora pověřil prováděním exekuce. V případě uznání viny může být uloženo některé z těchto kárných opatření:[3]

  • písemné napomenutí
  • veřejné napomenutí
  • peněžitá pokuta

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. § 19 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „ex. ř.“)
  2. Práva a povinnosti exekutorského koncipienta
  3. § 116 ex. ř.

Související články editovat

Externí odkazy editovat