Eventualita

jev, který se udál v daném čase a místě

Eventualita ve filozofii jazyka označuje skutečné nebo možné události. Podle Donalda Davidsona vyjadřují věty události, jež jsou individui (entitami) v univerzu diskursu. Jiní filozofové rozšířili tento způsob reprezentace i na stavy, akce, procesy atd. Pojem eventualita zastřešuje všechny tyto související pojmy.

Podle Davidsona je logická reprezentace věty Brutus killed Caesar

kde e je existenčně vázaná eventualita. Terence Parsons navrhl alternativu

, resp.

Eventuality jsou často součástí ontologií v aplikované lingvistice a sémantice. V logice jsou reifikací logik vyšších řádů a lze na ně pohlížet jako na domény v obecné sémantice nebo Russellově teorii typů.

Externí odkazy

editovat