Evangelní strana

Evangelní strana (podle obsahu 2. čtení při mši) je označení pro levou stranu chrámové lodi při pohledu od vchodu směrem k presbytáři. Jejím opakem je strana epištolní.

Tento výraz se objevuje ve starších popisech kostelů a vychází z liturgické praxe tridentské mše, při které se první biblické čtení, vzaté nejčastěji z apoštolských listů Nového zákona (epištol), čte na pravé straně oltáře (z pohledu od vchodu), zatímco druhé čtení, vyňaté vesměs z evangelia, na levé. Při dnes obvyklejší mši Pavla VI. se všechna liturgická čtení čtou z jednoho místa, označovaného jako ambon. Výhodou tohoto označení ve srovnání s prostým pravá/levá strana lodi je, že není závislé na tom, zda se díváme směrem k presbytáři či směrem ke vchodu.

LiteraturaEditovat

  • Milan M. Buben, Encyklopedie heraldiky, Praha 1994, s. 110.