Otevřít hlavní menu

Evangelní strana (podle obsahu 2. čtení při mši) je označení pro levou stranu chrámové lodi při pohledu od vchodu směrem k presbytáři. Jejím opakem je strana epištolní.

Tento výraz se objevuje ve starších popisech kostelů a vychází z tridentské liturgiky, v níž se evangelium četlo nalevo a epištola vpravo. Výhodou tohoto označení ve srovnání s prostým pravá/levá strana lodi je, že není závislé na tom, zda se díváme směrem k presbytáři či směrem ke vchodu.

LiteraturaEditovat

  • Milan M. Buben, Encyklopedie heraldiky, Praha 1994, s. 110.