Engine

ústřední část počítačového programu

Engine (anglicky „motor“, „stroj“; někdy se též používá výraz „jádro aplikace“) je v informatice označení pro „ústřední“ či „kritickou“ část softwarového produktu – například počítačové hry, databázového systému, antivirového programu, matematického nebo statistického balíku apod. Engine obvykle řeší přesně definované a výpočetně náročné úkoly a používá k tomu pečlivě optimalizované a odladěné algoritmy. Například databázový engine řeší základní databázovou funkčnost (priorita, transakce, práva, pořadí) a měl by být bez kritických chyb.

Příklady

editovat

Herní engine soustřeďuje obecné funkce používané v počítačových hrách; některé herní firmy vyvíjejí vlastní engine, jiné používají engine jiných firem. Antivirový program Kaspersky má svůj engine, ale přebírá jej Active Virus Shield. Dalším příkladem je vykreslovací engine webového prohlížeče.

Související články

editovat