Elementy flóry

Elementy flóry jsou podobnosti areálů. Tyto podobnosti se podle příčiny rozdělují do několika skupin. Nejprostudovanější jsou geografické elementy, tzv. geoelementy. Dále se jedná např. o genoelementy, chronoelementy či migroelementy. Při konstrukci elementů flóry se využívají v současnosti GIS systémy.

RozděleníEditovat

  • geoelementy (geografické elementy) – jsou dány podobností areálů ve svém geografickém rozložení.
  • genoelementy (genetické elementy) – jsou dány podobností areálů z hlediska jejich původu.
  • chronoelementy (chronologické elementy) – jsou dány podobností areálů podle jejich stáří.
  • migroelementy (migrační elementy) – jsou dány podobností areálů ve směru jejich šíření, neboli migrace.
  • ekoelementy (ekologické elementy) – jsou dány podobností areálů podle ekologických nároků.
  • cenoelementy (cenologické elementy) – jsou dány podobností areálů podle vztahu k rostlinným formacím.