Ekoterapie

podpůrná léčba

Ekoterapie (eko – příroda; terapie – léčba) je podpůrná léčba, či uzdravování v prostředí přírody. Terapií se zde rozumí některá ze škol psychoterapie. Ekoterapie přímo navazuje na obor ekopsychologie.

Cíle ekoterapieEditovat

  • Podpora při udržování fyzické kondice.
  • Uvolnění od psychického napětí a stresu.
  • Posílení pozitivního vztahu k přírodě a sobě samým.
  • Poskytnutí prostoru a času pro zamýšlení se nad tím, co je v životě skutečně důležité.
  • Pomoc při hledání východisek z nepříznivé životní situace a pozitivních změnách v životním stylu.

Ekoterapie laickáEditovat

Vycházka, výlet nebo pobyt v přírodě o samotě, či s přáteli. Fyzioterapeutické působení na organismus je založeno na přirozeném pohybu, obvykle chůzi a pobytu na čerstvém vzduchu. Psychoterapeutické působení spočívá v relaxaci, uvolnění, odreagování se od starostí všedního dne.Výsledkem může být snížení napětí, stresu a dosažení pocitu úlevy. Běžné vycházky do přírody mají podobný význam, aniž by byly nazývány ekoterapií.

Ekoterapie odbornáEditovat

Vycházka, výlet nebo pobyt v přírodě za doprovodu terapeuta. Kromě pohybu a relaxace je zde terapeutické působení založeno na rozhovoru, který může probíhat jak při chůzi, tak při zastavení se na příjemných, klidných místech. Terapeut vede klienta k sebereflexi a k sebevyjádření. Míru sebeotevření se si určuje klient sám. Vzájemná interakce mezi terapeutem a klientem je podobná, jako při jiném, psychoterapeutickém sezení. Příroda zde hraje roli příjemného, klidného a bezpečného zázemí.

Externí odkazyEditovat