Ekologická amplituda

Ekologická amplituda je míra tolerance organismu vůči vnějším podmínkám. Lze ji vyznačit do grafu pro každou ze specifických vlastností biotopu, jako je teplota, salinita nebo obsah dusíku v půdě, a většinou má podobu Gaussova rozložení, což znamená, že existuje určité optimum, pro které funguje organizmus nejlépe. Druhy mohou být euritopní, tedy mít širokou ekologickou amplitudu a tím pádem být široce rozšířené do mnoha biotopů, nebo stenotopní, kdy se jedná o vzácné druhy uzpůsobené na specifické podmínky jednoho biotopu.[1]

Míra tolerance organismu vůči nějakému faktoru se nazývá ekotolerance.

Přizpůsobování se rostlin na podmínky klimatu většinou probíhá tak, že se celá průměrná ekologická amplituda druhu posouvá směrem k existujícím podmínkám. Zákon minima říká, že pro výskyt druhu je určující ekologická amplituda, která je pro dané prostředí na minimu.

ReferenceEditovat

  1. fle.czu.cz [online]. fle.czu.cz [cit. 2016-04-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-25.