Edafotop či edatop jsou termíny označující soubor všech vlastností půdy na určité lokalitě.[1] Společně s klimatopem (vlastnostmi klimatu) tvoří ekotop, v kombinaci s životu přírodou pak specifické lokalitě říkáme biotop.

Mezi hlavní faktory ovlivňující vlastnosti edafotopu patří tvrdost horniny, její biologická bohatost (bakteriální zastoupení), rychlost nasávání vody (a tedy i následného vypařování) nebo salinita a obsah dusíku.

ReferenceEditovat

  1. fraxinus.mendelu.cz [online]. fraxinus.mendelu.cz [cit. 2016-04-12]. Dostupné online.