Otevřít hlavní menu

Ecclesia Dei je motu proprio (dekret, který vydává papež z vlastní iniciativy) Jana Pavla II. z 2. července 1988, který se vyjadřuje k záležitost nepovoleného vysvěcení čtyř biskupů Marcelem Lefebvrem, někdejším dakarským biskupem a zakladatelem FSSPX, v němž je oznámena i jeho exkomunikace. Ten se rozhodl vysvětit čtyři nové biskupy i bez souhlasu papeže, čímž kanonické právo porušil hned dvakrát: 1.) K vysvěcení byť jen jednoho biskupa je potřeba souhlas papeže. 2.) Nově vysvěcení, kteří nepochází z jeho diecéze (Lefebvre v době svěcení už byl jen titulárním biskupem, takže žádnou existující diecézi neměl) by museli mít propouštěcí list svého diecézního biskupa, což ani jeden nově vysvěcení neměl.

Dokument taktéž zřizuje Papežskou komisi Ecclesia Dei, která má dbát o následovníky Marcela Lefebvra. Upravuje taktéž podmínky pro slavení tzv. tridentské mše.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat