Duše Kristova

Modlitba je úzce spjata se jménem sv. Ignáce z Loyoly

Duše Kristova (podle prvních slov, latinsky Anima Christi) je středověká katolická modlitba k Ježíši Kristu. Je spojována se jménem sv. Ignáce z Loyoly, který ji s oblibou cituje a doporučuje a který ji také užívá jako motto svých Duchovních cvičení, v jezuitském řádu i mimo něj je velice oblíbená.

Někdy se sv. Ignáci i mylně připisuje její autorství, modlitba je však mnohem starší, je doložena v různých modlitebních knihách ze 70. a 80. let 14. století.[1]

Modlitba vzývá jednotlivé aspekty Kristova lidství, obětovaného v eucharistii, totiž duši, tělo, krev, vodu z Kristova boku a jeho utrpení, a prosí o posvěcení, spásu a záchranu, o stálé společenství s Kristem, o ochranu před ďáblem a věčný život.

Někdy se užívá jako modlitba k eucharistické adoraci, často se doporučuje jako modlitba po přijímání, zvláště pro kněze.

Je spojena s částečnými odpustky[2] (před 2. vatikánským koncilem 300 dní pokaždé, 7 let po svatém přijímání, plnomocné, pokud se ji věřící modlí jednou denně po celý měsíc[3], dnes už se tento způsob počítání odpustků nepoužívá).

Modlitbu zhudebnil např. jako motet Jean-Baptiste Lully, existují i další zhudebnění, využívající obvykle latinský text.

TextEditovat

Latinský originál Současné české znění

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.
Amen.[4]

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě,
abych tě s tvými svatými
chválil navěky.
Amen.[5]

ReferenceEditovat