Domácí práce je práce, která slouží k udržení chodu domácnosti. Jedná se většinou o činnosti spojené s úklidem, vařením, nakupováním, praním či proplacením účtů za chod domácnosti. Domácí práce mohou být vykonávány členy domácnosti bez ohledu na pohlaví či věk, ale také osobami bez přímé vazby na domácnost v rámci práce prováděné za mzdu.

Přední strana časopisu Good Housekeeping z roku 1908

Rozdíly

editovat

Domácí práce dle tradičního pohledu provádějí většinou ženy, ale genderové rozdíly se v moderní společnosti snižují.[1] Podle výzkumu OECD věnují celosvětově muži domácím pracím o polovinu méně času než ženy, nicméně existují extrémní geografické rozdíly. Například ženy v USA věnují domácím pracím přibližně 4 hodiny denně, muži pouze hodiny 2.[2]

Reference

editovat
  1. ALTINTAS, Evrim; SULLIVAN, Oriel. Fifty years of change updated: Cross-national gender convergence in housework [online]. Demographic Research, 2016 [cit. 2016-09-05]. Dostupné online. 
  2. Jste Melinda nebo Bill? [online]. Časopis Respekt [cit. 2016-09-08]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat