Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 80 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněnou hranici.

Druhy dlouhodobého majetku editovat

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní typy – hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný DM se dále člení na movitý a nemovitý.

Dlouhodobý hmotný majetek editovat

 
Příklad možného dlouhodobého hmotného majetku – automobil Škoda Superb III

Cena hmotného DM musí být vyšší než 80 000 Kč[1] (nově od roku 2021, dříve 40 000) a doba používání musí být delší než jeden rok, aby se majetek mohl začít odpisovat. Mimo půdy a uměleckých předmětů se odepisuje (účetní a daňové odpisy).

Dlouhodobý nehmotný majetek editovat

Cena odpisovatelného nehmotného DM už od roku 2021 stanovena není, jeho doba používání je delší než jeden rok a odepisuje se účetními i daňovými odpisy. Pokud nesplňuje finanční hranici a vnitřní směrnicí nebyla hranice určena nižší, DM se účtuje rovnou do nákladů (služby).

Příklady:

Dlouhodobý finanční majetek editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Dlouhodobý finanční majetek.

Finanční DM se od hmotného a nehmotného značně liší. Neodepisuje se a nemá stanovenou minimální cenu. Doba používání musí být delší jednoho roku.

Příklady:

Opotřebení editovat

Dlouhodobý majetek může být opotřebováván dvěma způsoby:

Fyzické opotřebení editovat

Fyzické opotřebení označuje technický stav daného majetku. V případě automobilu může být fyzicky opotřeben např. lak nebo součástka v motoru. Fyzicky, na rozdíl od morálního opotřebení, nemusí být majetek opotřebováván neustále.

Morální opotřebení editovat

Morální opotřebení označuje technickou zastaralost daného majetku. č. 563/1991 Sb. Nezávisle na jeho fyzickém stavu je veškerý majetek neustále morálně opotřebováván. Např. starý trabant či černobílý televizor, jejichž fyzický stav je naprosto v pořádku, jsou přesto morálně velmi opotřebeny.

Způsoby pořízení editovat

  • nákup (uskutečňuje se pomocí předem uzavřené kupní smlouvy s vybraným dodavatelem),
  • vlastní výroba (ve vlastních nákladech),
  • darování,
  • finanční leasing,
  • převod z osobního majetku podnikatele.
  • vklad majetku společníky,
  • nové zjištění.

Reference editovat

  1. Změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o daních z příjmů. TPA Czech Republic [online]. 2020-12-03 [cit. 2021-01-08]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat