Otevřít hlavní menu
Typický graf udávající prodejnost výrobků (svislá osa – objem prodeje, vodorovná osa – jednotlivé produkty). Žlutě vyznačeno cca 80 % výrobků, které se prodávají pouze v malých objemech, tzv. dlouhý chvost. Naopak, zelená část se v angličtině označuje head, neboli hlava.

Dlouhý chvost (anglicky The Long Tail) je článek Chrise Andersona pro časopis Wired o tom, jak internet mění ekonomiku a kulturu tím, že přesunuje zájem od globálních masových produktů s vysokým prodejem k okrajovým produktům určených pro menšinu. Podle Andersona umožňuje internet nabízet daleko větší počet položek než klasický prodej, včetně takových, o které je jen malý zájem, a to dává internetovým podnikatelům konkurenční výhodu. (Tento prodejní model používá např. Amazon.) Tuto myšlenku později Anderson rozpracoval do knihy The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More.

Obsah

Definice dlouhého chvostuEditovat

Termín dlouhý chvost (někdy též dlouhý ocas) obecně popisuje pravou část grafu prodejnosti (viz obrázek), obsahující položky s malým obratem. Klasický prodej využívá tzv. Paretův princip, který tvrdí, že 80 % obratu tvoří asi 20 % výrobků, a podle toho omezuje svoje skladové zásoby pouze na tyto masově žádané produkty. Internet však umožňuje uspokojit i klienty poptávající menšinové zboží. To navíc zvyšuje poptávku po tomto zboží. Tím se oblast „dlouhého chvostu“ protahuje a roste její ekonomický význam.

Hlava a chvost, hity a nikyEditovat

  • Opačná část grafu, než je dlouhý chvost, s kvantitativně malým počtem výrobků, které jsou ovšem celkově nejúspěšnější a představují oněch 80 % obratu, se nazývá hlava (grafu). Výrobky v této části grafu jsou nazývány hity (myšleno jako terminus technicus).
  • Kolem některých výrobků v části dlouhého chvostu mohou mít početně malé komunity věrných uživatelů. Tyto komunity Anderson nazývá niky.

Vlastnosti dlouhého chvostuEditovat

Následující je vztaženo na prodejnost zboží (dlouhý chvost se ale vyskytuje i u mnoha jiných statistických výstupů).

  • Délka dlouhého chvostu je určena celkovým množstvím výrobků na trhu.
  • Tloušťku dlouhého chvostu podle Andersona určuje přístup k tzv. nikám každého výrobku.
  • Začátek dlouhého chvostu ovlivňuje spojení nabídky a poptávky – to zahrnuje např. schopnost vyhledávačů méně populární zboží vyhledat nebo doporučení ostatních zákazníků generovaná podle aktuální poptávky.

LiteraturaEditovat

  • ANDERSON, Chris. Dlouhý chvost : proč budoucnost byznysu spočívá v dlouhodobých prodejích a větší pestrosti nabídky. Brno: Computer Press, 2010. 259 s. ISBN 978-80-251-2507-6. 

Externí odkazyEditovat