Dloužení vláken (angl.: filament drawing, něm.: Verstrecken) je způsob mechanické úpravy polymerních vláken, kterým se vlákna ztenčují a několikanásobně prodlužují. [1]

Dloužením se usměrňují řetězce molekul (s orientací cca 33 %) do polohy rovnoběžné s osou vlákna(na 80-90%), přilnavost molekul a pevnost vlákna se podstatně zvyšují, zatímco tažnost vlákna se snižuje.

Soukací stroj s dloužicími galetami (v bývalé NDR v 80. letech 20. století)

Dloužení je zpravidla zařazeno přímo do procesu výroby vláken, kde se provádí bezprostředně po průchodu materiálu zvlákňovací tryskou. Vlákna z jedné trysky jsou společně vedena přes dloužicí válce (tzv. galety, na snímku soukacího stroje vpravo), které mohou být pro některé druhy materiálu vyhřívány. Zařízení sestává ze dvou nebo více galet, každá následující se zvýšenou obvodovou rychlostí, rozdíl vstupní a výstupní rychlosti může dosáhnout až dvacetinásobku. Dloužená vlákna se pak navíjejí jednotlivě na cívky. [2]

Intenzita dloužení je závislá na rychlosti odvádění materiálu od zvlákňovací trysky a na rozdílu obvodových rychlostí dloužicích válců. Dloužení může probíhat také ve dvou fázích (předorientace / dodloužení), dodloužení se dá spojit se soukáním, skaním nebo s převíjením osnovy.[3]

Různé stupně dloužení jsou označovány zkratkou, ve které je způsob úpravy následovně definován: [3]

Odtahová
rychlost
  m/min
Mechanické
dodloužení
  m/min
Zkratka
stupně
dloužení
Popis stupně dloužení (anglicky) Popis stupně dloužení v češtině
10 - 100 30 - 300 LLOY (double) low oriented yarn  nedloužené polymery
 mechanicky mírně dodloužené
300 -2000       ---- LOY low oriented yarn  předorientované polymery
  mechanicky nedloužené
300 -2000 1000 - 3500 RDY ready yarn  předorientované polymery
  mechanicky dodloužené
1700 -2800       ---- MOY middle oriented yarn mírně předorientované polymery
3000 -6000       ---- POY partially oriented yarn částečně dloužené polymery [4]
  4500       ---- HOY high oriented yarn silně dloužené polymery
5000 - 8000       ---- FOY fully oriented yarn úplně dloužené polymery [5]
10 - 8000 zvláštní
dloužicí
poměr
ROY ready oriented yarn dloužené polymery
mechanicky dodloužené

Zvýšení pevnosti vláken dloužením je závislé na druhu materiálu a dalších faktorech (např. u polyesteru se dosahuje cca pětinásobek původní pevnosti, u polyamidu podstatně méně. [6]

Při tzv. rychlostním zvlákňování z taveniny může orientace molekul dosáhnout i bez dloužení stupeň POY nebo i FOY, takže se filamenty jen dodlouží až v textilní výrobě zároveň s tvarováním nebo s jiným způsobem zpracování. [7]

Reference editovat

  1. Výroba chemických vláken [online]. ANTEE, 2017 [cit. 2017-09-30]. Dostupné online. 
  2. Wulfhorst: Textile Fertigungsverfahren, Hanser 1998, ISBN 3-446-19187-9, str. 56-59
  3. a b Schnegelsberger: Theorie und Systematik der Faser, Deutscher Fachverlag 1999, ISBN 3871506249, str. 195-196
  4. Yingweida Nylon [online]. Alibaba, 1999-2017 [cit. 2017-09-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. Synthetic filament drawing [online]. FreePatentOnline, 2004-2017 [cit. 2017-09-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. Post-spinning operations [online]. NPTEL, 2013-09-17 [cit. 2017-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-29. (anglicky) 
  7. Denninger/Giese: Textil- und Modelexikon, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2006, ISBN 3-87150-848-9, str. 631 a 760