Myslím, že na podrobné statistické údaje o okresech postačí přidat externí odkaz na příslušnou stránku Českého statistického úřadu. Ty hromady tabulek, navíc mnohdy ve špatném formátu (45.67% je špatně, 45,67 % dobře), rozbíjejí dojem článku. Článek by měl zahrnovat spíše kapitoly, sestávající z plynulých vět, tedy popisy krajiny, hospodářství, výklady statistických dat (je průměrný věk 39 let hodně nebo málo atp.), ne hromady čísel samotné. Kromě toho myslím, že je zbytečné uvádět hustotu zalidnění na desetinná místa. Taktéž neexistují žádná města Praha - východ a Praha - západ, sídlem okresních úřadů byla Praha. Kromě toho správné psaní v souladu s pravidly českého pravopisu je Praha-západ a ne Praha - západ (na stránkách ČSÚ to mají psané špatně). Miaow Miaow 01:13, 22. 8. 2005 (UTC)

Dovolím si zde odpovědět, neboť v tom mám taky prsty. Problém je třeba rozdělit na několik částí
  1. typografie, psaní desetiných čísel - Od začátku byla celá spolupráce postavena na tom, že všechny články okresů včetně těch, které teprve dopíšeme v rámci této "akce" osobně projdu a opravím. To, co zde kritizujete je stav před moji opravou - v noci jsem spal. Nepochybně existují rozdíly mezi českými a polskými pravidly pravopisu.
  2. faktické chyby typu město Praha-východ - řešení viz výše
  3. tabulky - jsem toho názoru, že uvedení dat tohoto typu (statistika) je přehlednější v podobě tabulky. Nicméně pokud to někdo chce přepsat do vět, může tak učinit.
  4. výklad statistických dat - uvítáme, pokud si někdo dá tu práci a výklad tam dopíše. Každý může editovat.
  5. uvádění desetiných čísel - víme o chybě ve scriptu, která vypsala až šest desetiných míst. Omlouváme se za tuto chybu. nicméně myslím, že dvě místa jsou rozumná.
  6. uvést údaje nebo dát jen odkaz na ČSÚ? Tak to je zasadní otázka... pokud není zájem o uvádění těchto dat, informujte mne prosím, abychom nedělali zbytečnou práci.
--Zirland 11:02, 22. 8. 2005 (UTC)

Ad 2. Jednotlivé tabulky jako takové nejsou problém. Problém je hlavně v jejich umístění do úvodu článku. Tam by mělo být spíš nějaké povídání o poloze a přírodních podmínkách a větší hromady čísel až na konec. Jinak to prostě vypadá dost nehezky. Ad 4. Dvě místa jsou rozumná u rozlohy, to ano, ale u hustoty je to (alespoň ve větě) zbytečnost. Pokud by někdo potřeboval tohle číslo přesnější, může si ho dopočítat z uvedené rozlohy a počtu obyvatel.

Údaje o orné půdě a lesích by bylo dobré vztahovat procentuálně nejen k zemědělské respektive ostatní půdě, ale také k celkové ploše okresu. Tedy jestliže z plochy okresu připadá na ostatní půdu 40 % a z toho lesy představují 60 %, pak lesy zaujímají 24 % rozlohy okresu. Pokud jde o průměrný plat nebo míru nezaměstnanosti, jedná se o dosti proměnlivé údaje, u nichž by bylo vhodné uvést jednak datum, k němuž jsou vztaženy a druhak ke srovnání nějaký celostátní průměr pro daný okamžik (nebo jinak poznamenat jestli je to hodnota nadprůměrná či podprůměrná). A nebo právě takovéhle údaje uvádět jen odkazem na externí stránku.

Chtělo by to nějaké plynulé povídání, jaká má zrovna ČSÚ (např. pro okres Praha-západ na http://www.stredocesky.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_praha_zapad ). Možná by se to dalo použít i přímo, jestli se to dá považovat za úřední dílo státního orgánu. Nevím, nejsem si jist. Miaow Miaow 14:16, 22. 8. 2005 (UTC)

Ad Ad 2. Když vezmeme v úvahu existující obsah stránky, co je "v úvodu"? Je zde nějaké textové shrnutí, za nimi "nehezké" tabulky a za nimi seznam obcí. Kam byste tabulky umístli vy? Před textové shrnutí jistě ne. Takže až za seznam obcí? To si zase já myslím, že je nevhodné. Dle mého názoru je současné umístění asi nejlepší. Po doplnění textových informací se tabulky posunou více ke "konci".
Ad Ad 4. Nerad bych tu vedl hádky o počet desetinných míst. Hodil by se nám třetí názor.
Poměr ornice k ploše okresu si každý může dopočítat z uvedených údajů. (nahrávka na smeč ve Vašem příspěvku) Případně se to může doplnit...

Co se týká statistických dat (nezaměstnanost, plat) údaje jsou k 31.12.2003, což je na stránce několikrát uvedeno. Uvedení celostátní hodnoty je dobrý nápad, jistě to doplním.

--Zirland 15:04, 22. 8. 2005 (UTC)

Ad 2. To máte pravdu, že teď zatím žádné uspořádání není vzhledově uspokojující. No, časem se to snad nějak vychytá (hlavně, aby nám ta numera do té doby nevyčichla ;-)).

Ad 4. Není to totéž. Když napíšu 150 ob./km² místo 150,20 ob./km²,je oboje na první pohled zhruba stejně informativní (byť první vypadá ve větě líp). Než co, škoda se o to přít, chyba to není.

Ale chtít po čtenáři, aby si při čtení představil, kolik je třeba 62 % ze 37 % (a o podíl na celkové rozloze okresu tu běží především), to už tak informativní není.

Jinak pozor až dojde na okresy Brno-venkov, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Olomouc, Bruntál, ať nerozhodíte již existující data. Tam byly mezi nimi přesuny obcí k 1. lednu 2005 a údaje od ČSÚ budou asi k tomu roku 2003. Čiliže by nebyly zcela použitelné. Konkrétně jsem se podíval na již upravený okres Brno-venkov, kde v úvodním odstavci stojí 137 obcí, zatímco správný počet je 162 (tedy včetně oněch 25 převedených). Miaow Miaow 16:28, 22. 8. 2005 (UTC)

Ano, máte pravdu, bezpochyby mea culpa. BO, TR, ZR, OC a BR budu věnovat zvláštní pozornost.

Ad počet desetinných míst - souhlasím s Miaow Miaow. --Adam Hauner 16:40, 22. 8. 2005 (UTC)

Takže kolik kde chcete mít desetiných míst? --Zirland 19:14, 22. 8. 2005 (UTC)