Bot dela opakovane potize na strance Fade to Black --Bubla 15:59, 17. 1. 2007 (UTC)