„Základní práva, definovaná v ústavních textech, musí dodržovat jak státní orgány, tak soukromé osoby vůči jiným soukromým osobám.“

„Svoboda projevu jako taková se vztahuje nejen na tvrzení či stanoviska příznivě přijímaná či považovaná za neškodná nebo bezvýznamná, ale i na ta, která jsou považována za polemická, kontroverzní, šokující nebo třeba i někoho urážející.“ (z nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1990/08)

„Nezbytnost zásahu do práva na svobodu projevu musí být (jako výjimka principu) vykládána restriktivně a nikoli naopak.“ (z nálezu II. ÚS 1375/11)


Opakovaná cenzura této stránky prováděná uživateli OJJ, Vlout, Kacir, Martin Urbanec a Jan Kovář BK porušila mé právo na svobodný projev, jehož ochrana je garantována čl. 17 Listiny základních práv a svobod, čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 11 Listiny základních práv EU. --Auvajs (diskuse) 13. 2. 2018, 19:14 (CET)


Absurdní prohlášení zde kolego mějte jaká chcete, pamatujte ale prosím jak na obecnou slušnost v mezilidské komunikaci, tak na přijaté opatření. Děkuji za pochopení, --Valdemar (diskuse) 13. 2. 2018, 19:21 (CET)
Obecná slušnost v mezilidské komunikaci především říká, že přikazovat druhým, jak se mají vyjadřovat, a měnit jejich vyjádření, je v absolutně nepřijatelné. Prostě se smiřte s tím, že v pluralitní demokratické společnosti mají lidé právo říkat věci, které se vám nelíbí nebo vás dokonce mohou urážet. Brát někomu toto právo nebo ho za jeho výkon trestat je porušování lidských práv, jak jsem uvedl výše. --Auvajs (diskuse) 14. 2. 2018, 13:56 (CET)
Jestliže pouhé nadávání nebo hrubé urážky chápete jako přípustnou kritiku, budete stále narážet, nejen na Wikipedii, ale i v životě. --Valdemar (diskuse) 18. 2. 2018, 09:50 (CET)
? Cenzuroval jste post, který byl naprosto legitimní kritikou. Nebylo v něm jakékoli nadávání, natožpak hrubé (?!) urážky. --Auvajs (diskuse) 20. 2. 2018, 11:20 (CET)
Zde bych pouze odkázal na přijaté opatření, o přípustné a legitimní kritice máte zjevně zcela odlišné představy, než ostatní. To, jak se zde budete nadále chovat, je čistě na Vás. Mějte se, --Valdemar (diskuse) 20. 2. 2018, 11:24 (CET) Mě osobně jen teď mrzí, že jsem se Vás tehdy zastal proti správci -jkb-, který Vás zablokoval na Wikizdrojích. Asi jsem to špatně odhadl. --Valdemar (diskuse) 20. 2. 2018, 11:28 (CET)
Tenkrát jste to odhadl dobře. Úplně mimo jste teď. Nezazněly od vás jakékoli argumenty, pouze vystupujete z pozice síly, což mi je k smíchu. Ani ArbCom žádné argumenty nepřinesl, jen rozhodl z pozice síly. Užívejte si svou virtuální moc, asi tak podobně jako si ji užívá -jkb- ;) --Auvajs (diskuse) 20. 2. 2018, 12:34 (CET)