Více počítačů v síti Tato IP adresa, 160.217.156.48, patří počítači, který je registrován na Akademická knihovna - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zprávy zanechané na této stránce mohou obdržet uživatelé, pro které nejsou relevantní. Při blokování této adresy či revertování z ní provedených změn je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Komentářům, které nejsou určeny vám, se můžete vyhnout tím, že si založíte vlastní účet.