Diskuse k šabloně:Vytvořit podkategorie podle zemí

Přidat diskusi
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Potřebujeme tento jednoúčelový duplikát obecné šablony {{Rozdělit kategorii}}?
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 02:24, 6. 4. 2007 (UTC)

Tato šablona se týká specifického problému popisovaného na stránce Wikipedie:Čechocentrismus – t. j. odkazuje na jiné vysvětlení a zařazuje i do jiné údržbové kategorie. --ŠJů 08:44, 6. 4. 2007 (UTC)

Ano, a tento specifický problém je podmnožinou obecného problému rozdělování kategorií. Jako racionálnější bych viděl řešení přidat kolonku důvod do obecné šablony {{Rozdělit kategorii}}, kde pak vkladatel může popsat, co, jak a proč se má rozdělit včetně případných odkazů na různé stránky. Dává to mnohem větší volnost, než sešněrovaný text.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 12:04, 6. 4. 2007 (UTC)

Pokud zadáním nějakého jednoduchého parametru u té univerzální šablony bude možné zvolit text pro tento velmi rozšířený a typický typ případu, tak to možná pro uživatele zjednodušení bude. Ale pokud by se pokaždé musel důvod ručně vypisovat, tak to už bychom se blížili ke stavu, kdy by žádné šablony neexistovaly a všechny návrhy a upozornění by se vypisovaly "ručně". Pokud vyvineš nějaké graficky a funkčně dokonalejší šablony, jistě mají šanci se časem ujmout a vytlačit ty staré. Ale zatím jsme v situaci, kdy ještě nemáme vůbec žádné šablony ani pro návrhy na slučování kategorií, ani šablony pro upozornění na kategorie, které je třeba naplnit nebo jejich obsah zrevidovat a přetřídit atd., zatímco tyhle dvě šablony pro rozdělování kategorií zatím plní svou roli dostatečně. --ŠJů 15:01, 6. 4. 2007 (UTC)
Zpět na stránku „Vytvořit podkategorie podle zemí“.