Diskuse:Totalitarismus

Přidat téma
Aktivní diskuse

(Náhodou) k Francovi a dalšímu, k příčinám a souvislostemEditovat

(stav 16.3.2005, před 11:11)

Franco - jím reprezentovaný řežim byl "faši-/naci-/frankismus", bez pochyby. Pokud ho "omlouváte", pak NPOV ! Po válce se "jeho" titalitní, diktátorský ismus rozpadal, až se sesypal, i když on sám ten rozpad o pár let přežil.
Vlastní téma totality a jejích ismů je společnost, která něco takového trpí a/nebo podporuje.
Další, stále aktuální téma je podpora diktatur, nebo paktování se s nimi. Dále kořeny diktatur, slabých demokracií, a proč a jak jsou udržovány ve slabosti... ale to mi připomíná, že "musím" něco sepsat o Johanu Galtungovi (Johan Galtung) a dalších. --Wiki-vr 11:10, 16. 3. 2005 (UTC)


totalitární régime je téměř zcela nepoužívané spojení. Používá se totalitní režim. Podle google asi 7000x častěji.

Britské listyEditovat

Koukám, že většinu externích odkazů zde tvoří Britské listy. Opravdu považujete za vhodné, aby se tu propagovali extrémě založení lidé jako Jan Čulík a jejich levicové názory? Mě tento přístup Wikipedie příjde jako doslova hanebný. --Vitusart 13:49, 11. 10. 2007 (UTC)

Nejsme inkvize bolševického stylu v opačném směru! Extrémisti, protisocialističtí živlové bla bla bla --Elm 11. 6. 2009, 10:02 (UTC)
Problém je v tom, že Britské listy jsou svým charakterem spíše blog a ke zdrojování se nehodí. --Jvs 20. 11. 2009, 11:58 (UTC)

Celkově zpochybněnoEditovat

Tohle není encyklopedický článek.

:Zastánci[kdo?] takových omezení zpravidla uvádějí, že jsou znakem pouze „úvodní revoluční fáze“ či výjimečného období, zejména válečného nebo stanného práva.

chápu, že jde o jejich úhel pohledu, ale takle to nejde...odstraněno

:na rozdíl od diktatury, ve které může (ale nemusí) existovat jistá forma uplatnění „nepřizpůsobivých jedinců“, například v ekonomické sféře.

Tohle chce něčím doložitodstraněno

U některých, zejména déle trvajících režimů je možné vést diskusi o tom, zda jsou po dobu celého trvání totalitou či nikoliv.[zdroj?]

U kterých???? Proč je to možné????odstraněno

Pinochetův režim v Chile byl ve své první fázi taktéž totalitou.[zdroj?]

Tohle chce zdroj dokládající trzení,

Podle některých názorů[kdo?] lze jako diktaturu spíše než totalitní režim označit také komunistickou Jugoslávii za Josipa Tita či zemi jedná strany jako Tchaj-wan za Čankajška, v některých případech[kdo?] dokonce také Mussoliniho Itálii před druhou světovou válkou (v souvislosti s tímto názorem je nutné připomenout, že právě italští fašisté, jako radikální politická síla, usilovali v meziválečném období o vybudování nového totalitárního státu).

Kdo to tvrdí, Čankašek a Tito možná skutečně stojí na hranici mezi diktaturou a totalitou, chce to doložit zdroje...odstraněno

V moderních českých dějinách nastoupila neoabsolutická diktatura po porážce demokratické revoluce v roce 1849. Trvala až do vydání říjnového patentu v roce 1860. Demokracie byla obnovena v roce 1867.

Odkdy je neoabslolutismus považován za diktaturu? a a kdyby byl diktaturou, tak to sem nepatří ale do článku diktatura...odstraněno

kdy suspendoval demokracii úplně a nastolil válečnou diktaturu.

Ono jde suspendovat demokracii? Jestli se nepletu, tak suspendována byla pouze ústavní občanská práva... s válečnou diktaturou lze souhlasit.odstraněno

Z republiky bylo vyhnáno 3 až 4 miliony Němců, Rakušanů a Maďarů, přičemž jich 3000-30 000 zahynulo (počty nelze ověřit).

Jakou to má souvislost s totalitou????? odstraněno

Byla znárodněna většina průmyslu a služeb.

??? souvislost... odstraněno

Totalitní znamená všeprostupující, to znamená zahrnující víceméně všechny důležité společenské oblasti, tj. i ekonomika, která je plně pod kontrolou totalitního státu. --Elm 30. 9. 2009, 14:56 (UTC)
Ono to chce zařadit do kontexu, který tady tak trochu chybí. --Wikipedista:BobM d|p 30. 9. 2009, 14:58 (UTC)
Nejhorší totalitární zneužívání trestního práva skončilo v roce 1963, po uvolnění v SSSR reprezentovaném nástupem Nikity Chruščova, poté se český stát v trestní oblasti choval jako prostá diktatura. odstraněno --Wikipedista:BobM d|p 18. 11. 2009, 20:50 (UTC)

Zdroj... podle mě nejde o prostou diktaturu ani náhodou...

Článek (po úpravách sekce Totalitní režimy) je značně POV a velmi nepřesný nejen formulacemi ale i některými tvrzeními... --Wikipedista:BobM d|p 30. 9. 2009, 11:54 (UTC)

ÚpravyEditovat

Trochu jsem to pouklízel. Sekci Totalitní režimy chce celou přepsat... --Wikipedista:BobM d|p 20. 10. 2009, 11:14 (UTC)

Vyhodil jsem věci, které byly hodně POV (Plná totalita byla nastolena po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939. Obětí nacismu bylo, mimo mnoha jiných, i 50 000 etnických Čechů a 77 000 českých Židů.), jednak to je POV a jednak to sem ani nepatří, dále jsem vyhodil dokonce také Mussoliniho Itálii před druhou světovou válkou (v souvislosti s tímto názorem je nutné připomenout, že právě italští fašisté, jako radikální politická síla, usilovali v meziválečném období o vybudování nového totalitárního státu). (když sami fašisté hlásali totalitu, tak snad totalitou byli, pokud to někdo přeformuluje, tak at to klidně vrátí.

Celkově zpochybněno zatím nechávám vzhledem k některým tvzením, nepřesnostem a POV. --Wikipedista:BobM d|p 21. 10. 2009, 15:11 (UTC)

Tohle je snad konec. Nejspornější části jsou snad pryč. (šablonu celkově zpochybněno jsem odebral)--Wikipedista:BobM d|p 23. 11. 2009, 09:35 (UTC)

Externí odkazyEditovat

Externí odkazy jsem zatím odstranil. Chce tam vhodnit odkazy s větší souvislostí a více NPOV --Wikipedista:BobM d|p 20. 10. 2009, 11:15 (UTC)

PřejmenováníEditovat

Jsem proti přejmenování na tot. režimy, je to jako přejmenovávat komunismus na kom. režimy. Maximálně by šlo uvažovat o totalitarismu, ale totalita je zřejmě nejočekávanější název. --Elm 20. 10. 2009, 10:35 (UTC)

Byl bych pro případný přesun na totalitarismus (podle sk:Totalita, tam je rozcestník). Pokud se vytvoří totalita (filosofie), pak by bylo vhodné mít tady rozcestník, obdobně jako na sk. --Wikipedista:BobM d|p 21. 10. 2009, 15:06 (UTC)
Taky jsem pro přesun na totalitarismus --Jvs 21. 10. 2009, 15:32 (UTC)
Přesun na totalitarismus podporuji, totalita by měla být rozcestník. --Tchoř 21. 10. 2009, 16:22 (UTC)
Podporuji přesun, totalitarismus je název, který se nejlépe vztahuje k obsahu článku. --Kacir 21. 10. 2009, 16:28 (UTC)

Přesunul jsem, ale zatím jsem ponechal přesměrování totalita na totalitarismus - kvůli velkému množství odkazů na "totalitu". --Jvs 13. 11. 2009, 16:35 (UTC)

Rozcestník přesunut, odkazy opraveny robotem. --Wikipedista:BobM d|p 18. 12. 2009, 12:55 (UTC)

DefiniceEditovat

Navrhuji změnit definici takto (jde o volný překlad z en wiki): --Jvs 13. 11. 2009, 19:28 (UTC)

Totalitarismus je politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze své pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života. Základními znaky totalitarismu jsou autokratická vláda a nekompromisní prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života.

Víceméně souhlas --Wikipedista:BobM d|p 14. 11. 2009, 13:10 (UTC)
Definice vložena do článku --Wikipedista:BobM d|p 18. 11. 2009, 20:48 (UTC)
Slovo nekompromisní se mi nelíbí, měli bychom se vyhýbat vyhýbavým a nejasným slovům. --Elm 19. 11. 2009, 09:03 (UTC)

Pojďme to celé přepracovatEditovat

Toto téma mi připadá tak zmateně a nepříliš odborně zpracované, že bych doporučil jej celé předělat, od počátku a pokud možno někým, kdo vystudoval politologii a s pojmem běžně pracuje. Pokud s tímto pojmem různí lidé pracují různě, bylo by vhodnější na to poukázat v článku textu, spíše než intuitivně škrtat. Na totalitarismu fašistické Itálie panuje stejně malá shoda jako na totalitarismu východní Evropy sedmdesátých let. Řešit tento nesoulad vzájemným odstraňováním textů nepovažuji za šťastné, výsledek je v podstatě nesourodý pahýl. Jeronym

Přísně vzato však totalitní může být i vláda lidu.
co se větou rozumí? vláda lidu je demokracie (lze říci, že totalitní režimi jsou kvazidemokratické), ale věta chce vysvětlit... --Wikipedista:BobM d|p 18. 11. 2009, 20:48 (UTC)
Větu jsem odstranil, je to nesmysl. --Wikipedista:BobM d|p 23. 11. 2009, 09:36 (UTC)
@Jeroným: právě proto je tam {{celkově zpochybněno}}... Sporné úseky (POV, nepřesnosti, neozdrojovaná tvrzení) nezbývá než odstanit. Věci, které jsou zatím v řešeni, viz Diskuse:Totalitarismus#Celkově zpochybněno --Wikipedista:BobM d|p 18. 11. 2009, 20:54 (UTC)

Pouze státní totalitarismus?Editovat

Je ten termín opravdu omezen jen na státní totalitarismus? Nevztahují se charakteristiky a definice i na totalitarismus v jiných organizacích (například církvích, firmách, spolcích...)? To by chtělo rozpracovat a doplnit souvislosti. --ŠJů 19. 12. 2009, 07:09 (UTC)

Pinochetova Chile - zdroje?Editovat

Proč je u Pinochetovi Chile žádost o zdroj? Těch 3 000 popravených, 40 000 mučených a 100 000 deportovaných není dostatečný důkaz totality?--94.112.203.68 23. 12. 2009, 17:12 (UTC)

Nemluvě o zákazu politických stran a v prvních letech i svobody slova, tisku, stávek a shromažďování... taktéž pálení knih, likvidace inteligence atd. --94.112.203.68 23. 12. 2009, 17:16 (UTC)
Totalita se nepočítá obětmi ani počtem represí, a je rozdíl mezi diktaturou a totalitou. --Elm 23. 12. 2009, 17:17 (UTC)
Je sice napsáno, že v totalitním státu má stát plně v rukou ekonomiku(tudíž tedy uznávám, že Chile to není, tam byla ekonomika v rukou soukromých podnikatelů). Ale tím pádem ani Hitlerova diktatura nebyla totalitní, protože i zde byla drtivá většina ekonomiky v rukou soukromých společností.--92.62.226.31 26. 12. 2009, 12:37 (UTC)

Nacistické Německo samozřejmě totalitní bylo. Není důležité, jestli je ekonomika soukromá či státní. Důležitá je aspirace režimu na ovládnutí všech sfér života, o což se nacismus velmi silně snažil (viz. organizace jako Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel atp..). Pokud si dobře vzpomínám, tak politolog Michal Kubát na přednáškách na Fakultě sociálních věd UK tvrdil, že v politologii bývají za totalitní režimy většinou označovány: nacistické Německo, stalinský SSSR, druhá polovina 40. a první pol. 50. let ve východním bloku - poté sice některé totalitární prvky jsou, ale už jde spíše o autoritativní režimy, v některých fázích Mao Ce Tungova Čína, Albánie Envera Hoxhy, KLDR (jediná, kterou se podařilo dlouhodobě udržet). Možná ještě něco, musel bych se podívat do poznámek, ale mám pocit, že za totalitní označoval výhradně tyto. M.L.

úvodEditovat

Protestuji proti výměně úvodu na překlad z fr a mazání ověřených informací s refy. --Elm 11. 10. 2010, 08:50 (UTC)

Revertoval jsem... --Wikipedista:BobM d|p 11. 10. 2010, 10:33 (UTC)

Kritika pojmu totalitarismusEditovat

Pojem totalitarismus se zdál zejména v 50. letech minulého století výhodný (nezanedbatelným vlivem Hannah Arendtové) k popsání mnoha jevů a diferencí. Od 70. let ale začala zejména mezi historiky moderní doby narůstat jeho kritika. Také na ní by měl článek reflektovat. Mám za to, že v zahraniční akademické diskusi tento pojem rozhodně nemá tu prestiž, kterou předpokládá zvláště český antikomunistický diskurs.

Jednou ze závad tohoto článku je, že nedokáže přesvědčivě vysvětlit omezení tohoto pojmu na 20. století. (A klade ho do naivní opozice k demokracii, rovněž v zásadě záležitosti běžné až od 20. století.) Totalitaristicky ve smyslu tohoto článku se ale přece chovalo mnoho mocí předmoderních - kalvínská Ženeva v 16. století, středověká a raně novověká římskokatolická církev (v některých ultras inkvizičních zemích typu Španělska obzvláště), mnohé řecké městské státy (bez diskusí Sparta), agrototality Dálného Východu... Matěj Fink(93.99.117.69 31. 7. 2014, 08:00 (UTC))

@Matěj Fink:: Nevím jakou rozpravu (diskurs) jste měl na mysli, možná diskusi zde kolem. Historik Timothy Snyder (1969) však Adendtovou bez problému cituje, když se zabývá Trumpovou kampaní před volbami 2016 (kniha Tyranie, str.79). Nezdá se mi tedy, že by pojem totalitarismus byl zastaralý nebo používaný už jen českými antikomunisty. Pokud je kritizována jeho vágnost, zneužívání apod., tak ano, i to do článku patří. --Petr Říha, Hradec Králové 11. 4. 2020, 18:27 (CEST)

Totalitarismus, diktatura, demokracieEditovat

Totalitarismus - moderni expanzivni, levicovy evropsky fenomen, vyznacuje se a-historicitou, bez-nadeji, anti-politicnosti, pan-logicnosti, sebe-rozpornosti a sebe-uzavrenosti, apod. (totalni narok)

Diktatura (autokracie) - regionalni, hranici narodniho statu omezeny fenomen, silou konzervujici nacionalni hodnoty, bytostne neinternacionalni, typicky ohrozovan totalitarismem

Demokracie - ideohistoricky pre-totalitarni usporadani, na jedne strane zachovava jistou dejinnost a tim i moznost promeny "odjinud", na strane druhe resi otazku predani moci kombinatorickym systemem stran, uvnitr kterych se rodi abstrakce obdobne jako v totalitarismu 94.230.156.130 18. 1. 2017, 12:27 (CET)

Rok italského přechodu k totalitěEditovat

@𝕯𝖊𝖚𝖙𝖈𝖍𝖊𝖘 𝕶𝖊𝖎𝖘𝖊𝖗𝖗𝖊𝖎𝖈𝖍: Bylo by dobré tu změnu k totalitě 1922 > 1925 doplnit ověřitelným zdrojem; en wiki zdrojuje rok 1922 (Authoritarianism + Totalitarian regimes), dobrý článek fr wiki píše o objevení se termínu v roce 1923 a zjevné je, že fašismus jako politický systém existoval v Itálii od roku 1922 (např. Cabada, Úvod do politické vědy, 2002, s. 171).--Kacir 20. 4. 2022, 23:24 (CEST)

V iboxu Fascist Italy (1922–1943) je nástup totalitarismu datován skutečně r. 1925, což je v rozporu s nástupem totalitarismu 1922 v Totalitarian regimes. Jak jsem uvedl, nejlepším řešením je podobná fakta, zejména při změnám v článcích, rovnou opatřovat věrohodnými zdroji. --Kacir 20. 4. 2022, 23:34 (CEST)
Zpět na stránku „Totalitarismus“.