Diskuse:Spolek

Přidat téma
Aktivní diskuse

Celkově zpochybněnoEditovat

Právo regulovalo vznikání spolků již roku 1852 - zakládání spolků bylo povoleno, nesměly být ovšem politického charakteru. Není tedy pravda, že před rokem 1860 spolky nesměly vznikat. --Daniel Baránek 30. 5. 2011, 13:26 (UTC)

Vzhledem ke stavu článku (odůvodnění šabl. {{celkově zpochybněno}}):
  • faktická přesnost (viz předcházející příspěvek)
  • ověření uvedených tvrzení
  • encyklopedický styl: už úvodní věta... (samo o sobě neověřitelné tvrzení), nesmyslné spojování pojmů (spolek ve smyslu sdružení / neziskové organizace vs. ve smyslu konfederace / federace)
  • článek mi příjde hodně matoucí, nic neříkající o samotném pojmu, terminologie se zdá zavádějící. --Wikipedista:BobM d|p 25. 7. 2011, 08:11 (UTC)
Upraveno --Wikipedista:BobM d|p 30. 1. 2014, 12:50 (UTC)

SloučeníEditovat

Sloučení článků Spolek a Občanské sdružení nedoporučuji. Dle mne by článek Spolek měl být rozcestník. Článek "Spolek (forma neziskové organizace)" by měl přesměrovávat na článek "Občanské sdružení". Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku by to mělo být obráceně - tj. z "Občanského sdružení" na "Spolek (forma neziskové organizace)"

Sloučení nemusí být nutně provedeno ted. Jinak rozcestník jsem vytvořil. --Wikipedista:BobM d|p 2. 4. 2012, 07:53 (UTC)
Sloučeno --Wikipedista:BobM d|p 30. 1. 2014, 12:51 (UTC)

ZdrojeEditovat

Ottův slovník má dost obšírná hesla Spolek, Spolčování, Spolčovací právo. Odtud by se dalo čerpat. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 29. 3. 2012, 19:23 (UTC)

Chtělo by to spíše právnickou literaturu. Spolek je předci jenom právnický pojem (právnická osoba). UO jsem odstranil, předci jenom mazat by bylo nevhodné. --Wikipedista:BobM d|p 2. 4. 2012, 07:54 (UTC)

A co dálEditovat

Myslím, že pojem Spolek byl používán dříve běžně (proto i Ottův slovník), kdežto dnes jsou registrovány u MV jako občanská sdružení. A to včetně těch, které kdysi získaly název Spolek a nechaly si jej dodnes. Proto doporučuji hesla spojit a tento text uvést jako úvod, historii v pojmu Občanské sdružení. A přirozeně mít přesměrování. Daleko hůře se tato nejitota v používání pojmu projevuje v návaznosti kategorií, celém tom stromečku. Ten je chaotický, ale tak rozsáhlý, že se do něj obávám pustit.--Zákupák (diskuse) 30. 7. 2012, 15:34 (UTC)

Postup při změně "STANOV" obč. sdruženíEditovat

Jak postupovat - přesný správný postup pro změnu Stanov, občanských sdružení . Stačí jen změna Spolek osob stejného zaměření a cíle atd? a ostatní znění zůstává stejné?

Wikipedie není právní poradna. Kontaktujte třeba některého z advokátů. --Valdemar (diskuse) 17. 2. 2014, 11:06 (UTC)

Vyčlenění občanského sdruženíEditovat

  • Proti – občanské sdružení bylo spolkem, jde o stejný institut, není k tomu proto důvod. --Otrok posledního soudu (diskuse) 1. 4. 2014, 18:29 (UTC)
  • Proti rozdělení - není k tomu důvod, právní vývoj popsat zde. --Wikipedista:BobM d|p 1. 4. 2014, 19:03 (UTC)


KomentářEditovat

Citace důvodové zprávy k § 214 a násl. OZ: „Ve shodě s věcným záměrem se navrhuje zrušit zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, s tím, že institucionální úprava spolků bude zahrnuta do kodifikace jako úprava obecně aplikovatelná na veškeré právnické osoby typu korporace tam, kde speciální zákony o jejich právních formách nestanoví odchylky. Zároveň se osnova vrací k tradičnímu pojmosloví a ve shodě s doktrinární kritikou (např. Telec, I., Spolkové právo, C. H. Beck, Praha 1998, str. 9) opouští dosavadní umělý a zcela nevhodný zákonný termín „občanské sdružení“ a nahrazuje je klasickým „spolek“.

A nejen důvodová zpráva, opřená o prof. Telce, ale stejně tak i prof. Hurdík: „… Tato snaha o vyváženost obou hledisek je mj. výrazem poučení ze stávající právní úpravy spolků provedené zákonem č. 83/1990 Sb. …[1]

  1. HURDÍK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetová práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-377-3. S. 137. 

--Otrok posledního soudu (diskuse) 1. 4. 2014, 20:56 (UTC)

Zpět na stránku „Spolek“.