Diskuse:Projektová dokumentace

Aktivní diskuse

Značně nepřesné je u DPS uvádět "objednatelem je investor". Nic nebrání tomu, aby objednatelem DPS byl kdokoliv. To je ostatně základní rozdíl mezi klasickým modelem stavby a modely DB (design-build), DBO (Design-Build-Operate), DBFO (design–build–finance–operate), viz např. https://en.wikipedia.org/wiki/Build%E2%80%93operate%E2%80%93transfer --PadyCZ (diskuse) 20. 1. 2017, 14:50 (CET)[]

Nejsem si jistý správnostíí názvu hesla. Projektová dokumentace se dodává i k technologiím , strojům a dalším dílům, které nemusí být nutně součástí jakékoliv stavby. --Postrach 18:33, 21. 5. 2006 (UTC)

V Českém pojmosloví není přesná dohoda o významu termínu "Projektová dokumentace". Je to dosti vážný nedostatek, který se často vymstí laickým stavebníkům (jedná se o osoby organizující stavbu domu). Ve článku je do projektové dokumentace chybně zahrnuta studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí. Chyba je v tom, že ze strany zákona 183/2006, což je současný Stavební zákon, je jako "Projektová dokumentace " chápána pouze dokumentace stavby k ohlášení podle §104 stavebního zákona a dokumentace ke stavebnímu povolení.

Dodržování přesného pojmosloví je důležité při uzavírání obchodních smluv na vyhotovení té které dokumentace, protože při přesném pojmenování typu dokumentace je snadné dobrat se i vyhláškou jí stanovenému obsahu.

Proto bych nejraději doporučil výše uvedený článek úplně přepsat. -- IgorD 18:04, 27. 11. 2007 (UTC)

V článku je více chyb, například přesné názvy jednotlivých stupňů PD, viz http://www.ckait.cz/content/spravny-nazev-stupne-projektove-dokumentace --Sibiii (diskuse) 8. 1. 2013, 09:14 (UTC)

Nový zákon z r. 2012Editovat

značná část článku vychází ze zastaralého stavebního zákona 183/2006, který byl už od 1.1.2013 nahrazen novým zákonem 350/2012. velká část odkazů na paragrafy atp. bude asi neaktuální. úplně přepsat? VELKEJ LED (diskuse) 30. 11. 2014, 12:53 (CET)[]

Dobrý den. Díky za připomínku, samozřejmě přepsat by bylo potřeba. Doplnil jsem upozornění {{aktualizovat}}. Matěj Orlický (diskuse) 30. 11. 2014, 13:07 (CET)[]


Co to tady melete za nesmysly? Před tím, než začnete plácat něco o neplatnosti zákona č. 183/2006 Sb. doporučuji si to někde ověřit na internetu. Zákon č. 350/2012 Sb. je samozřejmě pouze NOVELA stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který platí dál ...

Zpět na stránku „Projektová dokumentace“.