Diskuse:Parlamentní systém

Přidat téma
Aktivní diskuse

PřesnostEditovat

Označuji šabl. {{přesnost}}. Článek plete demokracii (obsah) a parlamentarismus (formu).

  • definice (úvod) - Parlamentarismus je politický režim, forma vlády společnosti (státu), neurčité upraveno
  • V těchto státech je vláda (státní administrativa) podřízená, odpovědná parlamentu. - zavádějící upraveno
  • třetí odstavec - POV (těžko posuzovat nedemokratické státy) odstraněno
  • Parlamentarismus a demokratičnost - zde pletení různých věcí do kupy
  • Racionalizovaný parlamentarismus - POV
  • Současné parlamentní systémy - zase POV srovnání různých systémů --Wikipedista:BobM d|p 18. 2. 2018, 09:13 (CET)

K úpravám: Odstraněno

  • Nepřímá volba hlavy státu je ideálně typickým atributem odlišujícím parlamentní republiky od konstituční monarchie, neznamená to, že přímá volba prezidenta republiky zbavuje určitý režim charakteru parlamentní formy vlády. Institucionální kritéria vyrůstají z řady jiných předpokladů, jako je pluralita zájmů a politických stran, princip většiny jako legitimizační zdroj, reprezentativní mandát, legální opozice. - nepřesné, srovnávání nesrovnatelného, konstituční monarchie je z principu parlamentní formou vlády
  • Parlamentní forma vlády[zdroj?!] charakterizovaná primárně kreační závislostí a odpovědností vlády před parlamentem a specifickým postavením hlavy státu nicméně není fenoménem homogenním; setkat se totiž můžeme s jejími různými typy parlamentarismu: monarchistický, klasický republikánský, racionalizovaný s posílením hlavy státu či předsedy vlády (premiéra). - neověřeno, viz výše
  • Často se též mluví o racionalizovaném parlamentarismu, za nějž někteří autoři považují i poloprezidentský model vlády. - POV --Wikipedista:BobM d|p 20. 1. 2020, 10:40 (CET)

PřesunEditovat

Navrhuji přesunout na Parlamentní demokracie nebo Parlamentní forma vlády, lépe odpovídá obsahu článku --Wikipedista:BobM d|p 24. 12. 2019, 10:06 (CET)

Nejlepší by byl asi název: Parlamentní systém. Jirka.h23 (diskuse) 24. 12. 2019, 12:41 (CET)

Přesunul jsem na Parlamentní systém. --Jvs 18. 1. 2020, 10:16 (CET)

Zpět na stránku „Parlamentní systém“.